Forskningsrådets vurdering

Kjernen i SkatteFUNNs definisjon av FoU er at prosjektet må være målrettet og avgrenset, det må ha som mål å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter, det må dreie seg om utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser og det må være til nytte for bedriften. Forskningsrådets saksbehandlere vurderer om definisjonen for FOU er møtt og fatter vedtak på bakgrunn av det.

Forskningsrådet gjør en faglig vurdering av innholdet og kvaliteten i prosjektet. Saksbehandlerne avgjør om prosjektet oppfyller kriteriene for SkatteFUNN, slik at bedriften kan kreve skattefradrag for kostnadene. 

Skatteetaten vurderer og avgjør bedriftenes innsendte krav om fradrag som sendes inn via eget RF-skjema i skattemeldingen. Regnskapet som ligger til grunn for fradragene må være godkjent av en revisor. Skatteetaten kan svare på spørsmål om hvilke kostnader som kan inngå i prosjektet. 

Søknaden blir vurdert etter følgende kriterier som alle må være oppfylt:

Nye varer, tjenester eller produksjonsprosesser

Ny kunnskap eller nye ferdigheter

Målrettet og avgrenset

Til nytte for bedriften