SkatteFUNN

Om SkatteFUNN, søknadsprosess, informasjon om hva som kreves etter godkjenning av oppfølging og rapportering

Finansdepartementet har  sendt brev til Skattedirektoratet om håndteringen av SkatteFUNN og forbudet mot støtte til foretak i økonomiske vanskeligheter. Les mer om hvilke konsekvenser dette får for søkere til SkatteFUNN.

Viktige datoer i SkatteFUNN

01 mar 2019

Frist for å sende inn årsrapport og sluttrapport.

Hvis prosjektet går over flere år, må du levere årsrapport. Leveringsfristen er 1. mars året etter første godkjenningsår, og hvert år etter det.

Alle prosjekter skal også sende inn en sluttrapport når godkjenningsperioden i SkatteFUNN er over, og senest innen 1. mars året etter siste godkjenningsår. Sluttrapporten skal dekke hele prosjektperioden, og oppsummere hvilke aktiviteter dere har gjennomført, hvilke mål dere har nådd og hva som eventuelt gjenstår i prosjektet. 

Forskningsrådet vil ca. medio januar sende melding til bedriften om at års/sluttrapportskjemaet for prosjektet er opprettet på Mitt nettsted.

01 sep 2019

Garantifrist

Det er mulig å sende inn SkatteFUNN-søknader hele året, men hvis du sender inn før 1. september, garanterer vi å ferdigbehandle søknaden din i løpet av inneværende år. For at prosjektets godkjenning skal gjelde fra og med det året søknaden sendes inn, må søknaden ferdigbehandles samme år. Det er grunnen til at det er satt en garantifrist. Om søknaden sendes inn etter 1. september, og den ikke ferdigbehandles før året etter, vil ikke prosjektet være godkjent for det året søknaden ble sendt inn, men kun for de påfølgende årene.

Reduksjon i skatt eller utbetaling via Skatteoppgjøret i løpet av høsten

Viktige datoer i SkatteFUNN

Antall søknader til SkatteFUNN per 1. september 2019

4129

Godkjente prosjekter i 2018

76%

Antall aktive prosjekt i 2018

7440

Kommende arrangementer

Se alle arrangementer