SkatteFUNN

Direkte til utlysning og søknadskjema

Opprett søknad her

Fra planlegging til utbetaling - Guide til SkatteFUNN

Gå til guiden

Antall aktive prosjekt i 2019

6971

Godkjente prosjekter i 2019

72%

Se opptak fra våre webinarer

Se opptakene her

Behov for forlengelse som følge av Covid-19 eller andre grunner?

Les mer

Forskningsrådet tar grep for å hjelpe næringslivet under koronakrisen

Les mer

Viktige datoer i SkatteFUNN

01 mar 2020

Frist for å sende inn årsrapport og sluttrapport.

Hvis prosjektet går over flere år, må du levere årsrapport. Leveringsfristen er 1. mars året etter første godkjenningsår, og hvert år etter det.

Alle prosjekter skal også sende inn en sluttrapport når godkjenningsperioden i SkatteFUNN er over, og senest innen 1. mars året etter siste godkjenningsår. Sluttrapporten skal dekke hele prosjektperioden, og oppsummere hvilke aktiviteter dere har gjennomført, hvilke mål dere har nådd og hva som eventuelt gjenstår i prosjektet. 

Forskningsrådet vil ca. medio januar sende melding til bedriften om at års/sluttrapportskjemaet for prosjektet er opprettet på Mitt nettsted.

01 sep 2020

Garantifrist

Det er mulig å sende inn SkatteFUNN-søknader hele året, men hvis du sender inn innen utgangen av 1. september (1. september kl. 23:59), garanterer vi å ferdigbehandle søknaden din i løpet av inneværende år. For at prosjektets godkjenning skal gjelde fra og med det året søknaden sendes inn, må søknaden ferdigbehandles samme år. Det er grunnen til at det er satt en garantifrist. Om søknaden sendes inn etter 1. september, og den ikke ferdigbehandles før året etter, vil ikke prosjektet være godkjent for det året søknaden ble sendt inn, men kun for de påfølgende årene.

Søknader innsendt etter garantifrist behandles kronologisk etter innsendelsesdato så langt vi har kapasitet

Reduksjon i skatt eller utbetaling via Skatteoppgjøret i løpet av høsten

Viktige datoer i SkatteFUNN

Kommende arrangementer

background
20.
nov

Fredag 20. november arrangerer BNL webinar sammen med Forskningsrådet og SINTEF. Der vil Forskningsrådet komme med tips både til de som vil sette i gang et innovasjonsprosjekt og de som vil starte et SkatteFUNN-prosjekt. SINTEF vil orientere om hva et forskningsinstitutt kan bidra med i prosjektetableringsfasen.

Se alle arrangementer