SkatteFUNN

Ordningen gir bedrifter mulighet til å føre fradrag for 19 % av utgiftene i et forsknings- og utviklingsprosjekt. For å få en godkjenning må prosjektet oppfylle kravene for å bli definert som FoU i henhold til skatteloven.

Smartere, grønnere og et mer kunnskapsintensivt næringsliv - SkatteFUNN 20 år

Vi feirer 20-årsjubileum for våre næringslivsrettede virkemidler og ser fremover sammen med næringminister Jan Christian Vestre, NHO, innovasjonsforskere og bedrifter. Vi vil også dele ut Innovasjonsprisen 2022.

Delta på feiringen 1. desember

Eksempler på bedrifter som har fått støtte

Viktige datoer i SkatteFUNN

01. mar 2022

Frist for å sende inn årsrapport og sluttrapport.

Hvis prosjektet går over flere år, må du levere årsrapport. Leveringsfristen er 1. mars året etter første godkjenningsår, og hvert år etter det.

Alle prosjekter skal også sende inn en sluttrapport når godkjenningsperioden i SkatteFUNN er over, og senest innen 1. mars året etter siste godkjenningsår. Sluttrapporten skal dekke hele prosjektperioden, og oppsummere hvilke aktiviteter dere har gjennomført, hvilke mål dere har nådd og hva som eventuelt gjenstår i prosjektet. 

Forskningsrådet vil ca. medio januar sende melding til bedriften om at års/sluttrapportskjemaet for prosjektet er opprettet på Mitt nettsted.

01. mai 2022

Serviceløfte

Alle som sender inn søknad til SkatteFUNN innen 1. mai kan forvente svar innen fellesferien.

Å søke tidlig på året har mange fordeler:

  • Fagrådgiverne har bedre veiledningsmuligheter første halvdel av året
  • Saksbehandlingstiden er kortere
  • Tidlig innsendt søknad gir tidlig avklaring rundt finansiering

01. sep 2022

Garantifrist

Det er mulig å sende inn SkatteFUNN-søknader hele året, men hvis du sender inn innen utgangen av 1. september (1. september kl. 23:59), garanterer vi å ferdigbehandle søknaden din i løpet av inneværende år. For at prosjektets godkjenning skal gjelde fra og med det året søknaden sendes inn, må søknaden ferdigbehandles samme år. Om søknaden sendes inn etter 1. september, og den ikke ferdigbehandles før året etter, vil ikke prosjektet være godkjent for det året søknaden ble sendt inn, men kun for de påfølgende årene.

Søknader innsendt etter garantifrist behandles kronologisk etter innsendelsesdato så langt vi har kapasitet

Reduksjon i skatt eller utbetaling via Skatteoppgjøret i løpet av høsten

Viktige datoer i SkatteFUNN

SkatteFUNN har de fleste arrangementene om våren

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. desember 2022, 01.33 CET

Viktig informasjon

I desember er frist for innsending av klage 4 uker etter mottatt svarbrev.