SkatteFUNN

På grunn av endringer i regelverket for SkatteFUNN er søknadsskjemaet under oppdatering. Nytt søknadsskjema gjøres tilgjengelig i løpet av uke 8.

Opprett søknad her

Informasjon om søknadsprosess, Forskningsrådets vurdering, hva som kreves etter godkjenning av oppfølging og rapportering, klagerett etter vedtak, Forskerpool ++

Nytt serviceløfte

Søknad om støtte fra SkatteFUNN kan sendes inn hele året. Fra 2020 innfører vi et serviceløfte med to frister for behandling av innkomne søknader. Fristen per: 

1. mai – søknader sendt inn innen denne datoen behandles og besvares innen 1. juli.
Det er mindre pågang av søknader i vårhalvåret, og Forskningsrådets rådgivere og søknadsbehandlere er derfor også mer tilgjengelig for spørsmål og veiledning i møte, per telefon og e-post.

1. september – søknader sendt inn innen denne datoen behandles og besvares innen utløpet av kalenderåret.
Du vil få svar på din søknad innen 16 arbeidsuker. Det er stor pågang av søknader i starten av høsthalvåret, og behandlingstiden er derfor lenger.
Hvis du sender inn din SkatteFUNN søknad etter 1. september, kan ikke Forskningsrådet garantere at den blir behandlet innen utgangen av kalenderåret. I de tilfeller der en innsendt søknad blir behandlet først på begynnelsen av det etterfølgende året (for den innsendte søknaden), så vil et eventuelt godkjent prosjekt ikke kunne inkludere kostnader fra året før.

Merk: Når du sender inn din SkatteFUNN søknad før, eller rett etter starten av ditt prosjekt, vil dette gi deg mer økonomisk forutsigbarhet og en bedre prosjektplanlegging, enn om du sender inn søknad lenge etter prosjektgjennomføringen.

Finansdepartementet har  sendt brev til Skattedirektoratet om håndteringen av SkatteFUNN og forbudet mot støtte til foretak i økonomiske vanskeligheter. Les mer om hvilke konsekvenser dette får for søkere til SkatteFUNN.

Det er vedtatt endringer i Skattefunn-ordningen som trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2020

Myndighetene har vedtatt endringer i regelverket for SkatteFUNN. 

Endringer oppsummert:

  • En øvre grense for fradragsgrunnlaget på 25 millioner kroner både for egenutført og innkjøpt FoU. Det er altså ikke lenger noe eget insentiv for å kjøpe tjenester fra forskningsinstitusjoner, men bedriftene står fritt til å fortsatt kjøpe slike tjenester innenfor rammen på 25 millioner.
  • Fradragsprosenten settes til 19 prosent for alle bedrifter, uavhengig av størrelse på selskapet.
  • Den maksimale timesatsen for egenutført FoU økes fra 600 til 700 kroner, og skal også skal gjelde ved innkjøpt FoU fra nærstående selskaper.
  • Fradragsretten til kjøp av FoU-tjenester fra land innenfor EØS og land som Norge har skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med.
  • FoU-medarbeider og prosjektansvarlig signerer timelistene løpende, og minst hvert kvartal.

Lenke til lov og forskrift gjeldende fra 1. januar 2020.

 

Viktige datoer i SkatteFUNN

01 mar 2019

Frist for å sende inn årsrapport og sluttrapport.

Hvis prosjektet går over flere år, må du levere årsrapport. Leveringsfristen er 1. mars året etter første godkjenningsår, og hvert år etter det.

Alle prosjekter skal også sende inn en sluttrapport når godkjenningsperioden i SkatteFUNN er over, og senest innen 1. mars året etter siste godkjenningsår. Sluttrapporten skal dekke hele prosjektperioden, og oppsummere hvilke aktiviteter dere har gjennomført, hvilke mål dere har nådd og hva som eventuelt gjenstår i prosjektet. 

Forskningsrådet vil ca. medio januar sende melding til bedriften om at års/sluttrapportskjemaet for prosjektet er opprettet på Mitt nettsted.

01 sep 2019

Garantifrist

Det er mulig å sende inn SkatteFUNN-søknader hele året, men hvis du sender inn før 1. september, garanterer vi å ferdigbehandle søknaden din i løpet av inneværende år. For at prosjektets godkjenning skal gjelde fra og med det året søknaden sendes inn, må søknaden ferdigbehandles samme år. Det er grunnen til at det er satt en garantifrist. Om søknaden sendes inn etter 1. september, og den ikke ferdigbehandles før året etter, vil ikke prosjektet være godkjent for det året søknaden ble sendt inn, men kun for de påfølgende årene.

Reduksjon i skatt eller utbetaling via Skatteoppgjøret i løpet av høsten

Viktige datoer i SkatteFUNN

Antall søknader til SkatteFUNN per 1. september 2019

4129

Godkjente prosjekter i 2018

76%

Antall aktive prosjekt i 2018

7440

Kommende arrangementer

05
mar

I dette webinaret får du en smakebit på den interessante bredden vi finner i de ca. 580 løpende prosjektene innen helsenæringen i SkatteFUNN. Webinaret skal også bidra til at du som søker blir i stand til å skrive en god søknad som har den informasjonen vi trenger for å kunne godkjenne ditt FoU-prosjekt.

11
mar

Har du planar om å utvikle noko nytt, og lurer på om SkatteFUNN eller ein anna FoU-finansieringsordning er noko for di bedrift? Kom og lær om ulike moglegheiter, få tips til korleis komme i gang, og høyr frå bedrifter i vår region som har lukkast med bruk av FoU.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Se alle arrangementer