Aktiviteter som ikke kan støttes

Alminnelig bedriftsorientert produktutvikling uten forskningspreg omfattes ikke, herunder, herunder:

a. Aktivitet med karakter av løpende drift, herunder rutinemessig eller regelmessige endringer av varer, tjenester, produksjonslinjer, produksjonsprosesser, eksisterende tjenester eller annen pågående aktivitet, selv om slike endringer kan innebære forbedringer

b. Modifikasjon og endring av bedriftens varer, tjenester eller produksjonsprosesser, når dette ikke fordrer utvikling av ny kunnskap eller nye ferdigheter eller bruk av eksisterende kunnskap på nye måter,

c. Organisasjonsutvikling, opplæring og kompetansetiltak

d. Kunde- eller markedsundersøkelser

e. Installasjon eller tilpasning av innkjøpt produksjonsutstyr

f. Kunstnerisk, musikalsk, filmatisk, litterær eller lignende aktivitet

g. Aktivitet som består i å lage anlegg for produksjon

h. Erverv, oppføring eller utbedring av fast eiendom, kjøretøy, skip eller fly

i. kartlegging av og leting etter mineralske forekomster, naturressurser e.l.

j. Kontingenter, eller andeler til finansiering av fellesforskning der hvor dette ikke er knyttet til gjennomføring av et konkret samarbeidsprosjekt hvor bedriften er aktivt involvert

k. Kontroll, kvalitetssikring og validering av løpende produksjon og levering av varer og tjenester

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. september 2022, 03.14 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.