Om SkatteFUNN 2021

(35 min.)

Kurset tar for seg følgende tema:

 • Hva er SkatteFUNN?
 • For hvem?
 • Kriteriene for godkjenning
 • Nøkkeltips og veiledning
Se opptak

Godkjenning - hva nå?

(26 min.)

Opptak av webinar 15. februar 2021.

Opptaket dekker følgende tema:

 • Generell informasjon om SkatteFUNN
 • Prosjektregnskap og regnskap, roller
 • Rapportering til Forskningsrådet
 • Endringer og forsinkelse i prosjektet
Se opptak

Skriv en god søknad

(46 min.)

Opptak av webinar 20. AUGUST 2020.

Opptaket dekker følgende tema:

 • Generell informasjon om SkatteFUNN
 • Kriteriene for godkjenning
 • Prosjektregnskap og oppfølging
 • Garantifrist
Se opptak

Digitalt kurs om SkatteFUNN 2020

(1t.18min.)

Våren 2020

Inneholder 5 deler:
1 - Generell informasjon om SkatteFUNN
2 - Noen eksempler på gode prosjekter
3 - Kriteriene for godkjenning
4 - Prosjektregnskap og oppfølging
5 - Prosjektcase EGGS design

Trykk her her for visning med inndeling i kapitler, eller på knappen under for å se hele samlet.

Se opptak

Bransjerettede webinarer

Under finner du opptak med informasjon som er rettet mot ulike bransjer. Her vil du finne tips og råd om problemstillinger som går mer i dybden på det som kan være aktuelle problemstillinger i akkurat ditt SkatteFUNN-prosjekt.

Kanskje plasserer prosjektet ditt seg i skjæringspunktet mellom flere bransjer? Da kan det være aktuelt å se på informasjonen i flere av filmene.

IKT

(13 min.)

IKT som muliggjørendet teknologi. Informasjonen kan være relevant for søkere innen mange ulike bransjer

 

Se opptak

Fiskeri og havbruk

(19 min.)

Se opptak

Marin og sjømat

(22 min.)

Opptak av webinar, 23. APRIL 2020

Se opptak

Landbruk og næringsmiddelindustrien

(35 min.)

Se opptak

Maritim næring

(8 min.)

 

Se opptak

Reiseliv

(8 min.)

 

Se opptak

Transport og samferdsel

(15 min.)

Se opptak

Media og kultur

(7 min.)

Se opptak

Varehandel og vareproduserende industri

(10 min.)

Se opptak

Olje og gass

(19 min.)

Se opptak

Energi og miljø

(20 min.)

Se opptak

Bygg, anlegg og eiendom

(14 min.)

Se opptak

Prosessindustrien

(13 min.)

Se opptak

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. september 2022, 02.41 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.