(35 min.)

Kurset tar for seg følgende tema:

 • Hva er SkatteFUNN?
 • For hvem?
 • Kriteriene for godkjenning
 • Nøkkeltips og veiledning

(26 min.)

Opptak av webinar 15. februar 2021.

Opptaket dekker følgende tema:

 • Generell informasjon om SkatteFUNN
 • Prosjektregnskap og regnskap, roller
 • Rapportering til Forskningsrådet
 • Endringer og forsinkelse i prosjektet

(46 min.)

Opptak av webinar 20. august 2020.

Opptaket dekker følgende tema:

 • Generell informasjon om SkatteFUNN
 • Kriteriene for godkjenning
 • Prosjektregnskap og oppfølging
 • Garantifrist

(1t.18min.)

Våren 2020

Inneholder 5 deler:
1 - Generell informasjon om SkatteFUNN
2 - Noen eksempler på gode prosjekter
3 - Kriteriene for godkjenning
4 - Prosjektregnskap og oppfølging
5 - Prosjektcase EGGS design

Trykk her her for visning med inndeling i kapitler, eller på knappen under for å se hele samlet.

Bransjerettede webinarer

Under finner du opptak med informasjon som er rettet mot ulike bransjer. Her vil du finne tips og råd om problemstillinger som går mer i dybden på det som kan være aktuelle problemstillinger i akkurat ditt SkatteFUNN-prosjekt.

Kanskje plasserer prosjektet ditt seg i skjæringspunktet mellom flere bransjer? Da kan det være aktuelt å se på informasjonen i flere av filmene.

(13 min.)

IKT som muliggjørende teknologi. Informasjonen kan være relevant for søkere innen mange ulike bransjer

 

(22 min.)

Opptak av webinar, 23. APRIL 2020

(8 min.)

 

(8 min.)

 

(19 min.)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mars 2023, 07.54 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.