Om SkatteFUNN

SkatteFUNN administreres av Norges forskningsråd, i samarbeid med Skatteetaten.

SkatteFUNN kan bidra med finansiering når

  • Du skal utvikle nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser
  • Du har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette
  • Prosjektet skal fremsakffe ny kunnskap eller nye ferdigheter i forbindelse med utviklingen
  • Bedriften din har nytte av resultatet

Små og mellomstore bedrifter (SMB) kan gjennom SkatteFUNN få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene (til og med 2019). Fra og med 2020 settes fradragsprosenten til 19 prosent for alle bedrifter, uavhengig av størrelse på selskapet.

Søknadene til SkatteFUNN har problemstillinger innenfor alle fagområder. Et SkatteFUNN-prosjekt må alltid være målrettet og avgrenset og handle om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for bedriften.

For å søke SkatteFUNN må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon, får støtten utbetalt fra Skatteetaten gjennom skatteoppgjøret.

Ordningen er forankret i Skatteloven §16-40 med tilhørende forskrift