Om SkatteFUNN

SkatteFUNN administreres av Norges forskningsråd, i samarbeid med Skatteetaten.

SkatteFUNN kan bidra med finansiering når

  • Du skal utvikle nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser
  • Du har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette
  • Prosjektet skal fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter i forbindelse med utviklingen
  • Bedriften din har nytte av resultatet

Bedrifter kan gjennom SkatteFUNN få 19 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. 

Søknadene til SkatteFUNN har problemstillinger innenfor alle fagområder. Et SkatteFUNN-prosjekt må alltid være målrettet og avgrenset og handle om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for bedriften.

For å søke SkatteFUNN må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon, får støtten utbetalt fra Skatteetaten gjennom skatteoppgjøret.

Ordningen er forankret i Skatteloven §16-40 med tilhørende forskrift