Industriell forskning eller eksperimentell utvikling

Forskningsrådet definerer og klassifiserer prosjektet som enten industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Klassifiseringen har konsekvenser for hvor mye offentlig støtte din bedrift kan motta for prosjektet.

Industriell forskning

- Ny kunnskap

Planlagt forskning eller kritisk undersøkelse med sikte på tilegnelse av ny kunnskap og ferdigheter for å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester eller som kan føre til betydelig forbedring av eksisterende produkter, prosesser eller tjenester. Dette omfatter skaping av komponenter til sammensatte systemer og kan omfatte konstruksjon av prototyper i et laboratoriemiljø eller i et miljø med simulerte brukerflater til eksisterende systemer samt pilotlinjer, hvor det måtte være nødvendig for den industrielle forskningen, særlig for validering av allmenn teknologi.

Eksperimentell utvikling

- Eksisterende kunnskap som anvendes på nye områder eller nye måter

Tilegnelse, kombinering, utforming og bruk av eksisterende vitenskapelig, teknologisk, forretningsmessig og annen relevant kunnskap og ferdigheter for å utvikle nye eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester. Dette kan for eksempel også omfatte aktiviteter som er rettet mot konseptformulering, planlegging og frembringelse av dokumentasjon vedrørende nye produkter, prosesser eller tjenester. Utvikling av kommersielt anvendelige prototyper og forsøksprosjekter er også omfattet, dersom prototypen nødvendigvis er det endelige, kommersielle produktet, og dersom den er for kostbar å fremstille for bare å brukes til demonstrasjon og validering.  

Se også informasjonen om statsstøttereglenes betydning for SkatteFUNN-prosjekter.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. juni 2023, 03:13 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.