Aktiviteter som ikke kan støttes

SkatteFUNN er støtte til forskning og utvikling, og støtter ikke drift og produksjon. Aktiviteter som omfattes av Skattelovens forskrifter § 16-40-2 (3), skal ikke godkjennes i SkatteFUNN, herunder:

a. Rutinemessige forbedringer

b. Modifisering av varer, tjenester eller prosesser uten ny kunnskap eller erfaring

c. Organisasjonsutvikling, opplæring og kompetansetiltak

d. Kunde- eller markedsundersøkelser

e. Installasjon eller tilpasning av innkjøpt produksjonsutstyr

f. Kunstnerisk, musikalsk, filmatisk, litterær eller lignende aktivitet

g. Aktivitet som består i å lage anlegg for produksjon

h. Erverv, oppføring eller utbedring av fast eiendom, kjøretøy, skip eller fly

i. kartlegging av og leting etter mineralske forekomster, naturressurser e.l.

j. Kontingenter, eller andeler til finansiering av fellesforskning der hvor dette ikke er knyttet til gjennomføring av et konkret samarbeidsprosjekt hvor bedriften er aktivt involvert

k. Kontroll, kvalitetssikring og validering av løpende produksjon og levering av varer og tjenester

Aktiviteter som er nødvendige for å fremskaffe ny innsikt og som grenser mot vanlig drift, kan i visse tilfeller allikevel godkjennes i SkatteFUNN. Ta kontakt med Forskningsrådet hvis du er usikker på om prosjektet ditt faller inn under ett eller flere av disse punktene.