Trenger du veiledning?

Kontakt oss

Å skrive en god søknad

Å skrive en god søknad til SkatteFUNN handler først og fremst om å beskrive FOU-aktivitetene i klartekst og detalj. Saksbehandlerne som skal behandle søknaden må vite hva i prosjektet som skal frembringe ny kunnskap og hva som er nytt ved varen, tjenesten eller produksjonsprosessen du ønsker å utvikle eller forbedre, sett mot eksisterende løsninger.

Hovedmål, delmål og aktiviteter

Det er viktig at hovedmål, delmål og aktiviteter er godt beskrevet i søknaden. Fortell hvilken kunnskap du må skaffe for å nå de ulike del- og hovedmålene i prosjektet, og beskriv hvordan du skal løse utfordringene gjennom aktivitetene.

Et godt hovedmål beskriver kort og presist hva prosjektet skal lede til, og hva bedriften forventer å oppnå ved å gjennomføre prosjektet. Delmål er milepælene i prosjektet som er nødvendige for å nå hovedmålet, og aktivitetene viser hvordan du har tenkt å løse problemstillingene i prosjektet, slik at du når målene.

Forenklet kan vi si at det viktige er:

 • Hva skal du gjøre?
 • Hvordan skal du gjøre det?
 • Hvorfor skal du gjøre det?

Nødvendige aktiviteter

Det saksbehandleren ser etter i søknaden, er om aktivitetene er nødvendige for å få fram ny kunnskap, og for å få til en god løsning for varen, tjenesten eller produksjonsprosessen.

SkatteFUNNs godkjenning kan bare omfatte den delen av utviklingsløpet som handler om å framskaffe ny kunnskap, og støtteaktiviteter som er nødvendige for å gjennomføre forskningen eller utviklingen.

Ved å beskrive aktivitetene godt, viser du hvordan du har tenkt å skaffe den nødvendige kunnskapen for å gjennomføre prosjektet.

Typisk bedrift og prosjekt i SkatteFUNN

Tips og råd - Du kan søke selv

SkatteFUNN-ordningen er rigget slik at det skal være enkelt for bedrifter å søke selv. Noen ganger kan det være god hjelp i å kjøpe konsulenthjelp, men det er mange grunner til at det kan være en fordel å skrive søknaden selv:

 • SkatteFUNNs brukerundersøkelser viser at bedrifter som skriver søknad selv, i sum bruker litt færre timer på søknadsprosessen enn de som oppgir å kjøpe hjelp
 • Det er bedriften som kjenner prosjektet best og kan beskrive det i detalj
 • Bedriften selv er ofte best i stand til å gi en god beskrivelse av prosjektets FoU-utfordringer
 • Bedriften kjenner som regel konkurrentene og vet hva som er «state of the art» i bransjen
 • Bedriften har som oftest god innsikt i hvorfor dette prosjektet er viktig for den kommersielle driften og kan gi et estimat på hva utviklingsløpet vil koste

Tips og råd - Søk tidlig!

Å søke tidlig på året har mange fordeler:

 • Saksbehandlerne har bedre veiledningsmuligheter første halvår av året.
 • På grunn av mindre pågang av søknader er det kortere saksbehandlingstid i første halvår.
 • Tidlig innsendt søknad gir tidlig avklaring rundt finansiering.
 • Garantifristen er 1. september. Søknader innsendt etter denne datoen er ikke garantert behandling innen nyttår og kan risikere å miste retten til å få vurdering av året søknaden ble sendt.