Samarbeid med forskningsinstitusjoner og andre bedrifter

Mange bedrifter trenger ekstern bistand for å få gjennomført forsknings- og utviklingsaktiviteter i sitt godkjente SkatteFUNN-prosjekt. Denne bistanden kan man finne i ulike FoU-miljøer, i Norge eller i utlandet.

Hvis dere utfører forskningen og utviklingen selv, eller kjøper tjenestene fra FoU-miljøer som ikke har blitt godkjent som FoU-institusjoner i SkatteFUNN, kan bedriften kreve skattefradrag for 25 millioner kroner per år. Dersom din bedrift benytter et FoU-miljø som er en godkjent FoU-institusjon i SkatteFUNN, kan fradragsrammen for bedriftens SkatteFUNN-prosjekt økes fra 25 til 50 millioner kroner pr. år. Dette gjelder til og med regnskapsåret 2019. Fra og med 2020 faller denne muligheten bort og øvre fradragsramme vil være 25 millioner kroner, uavhengeig av samarbeid.

Betingelsen for å øke fradragsrammen er at dere bruker hele beløpet som overstiger 25 millioner kroner, til å kjøpe FoU-tjenester fra godkjente FoU-institusjoner. Hele beløpet fra 1 til 50 millioner kroner, kan også benyttes til kjøp av FoU-tjenester fra godkjent FoU-institusjon.

Det er mulig å kjøpe tjenester fra godkjent FoU-institusjon som er innenfor samme konsern som din egen bedrift. Da vil dere også få økt fradragsrammen til 50 millioner kroner (til og med 2019).

Kun FoU-institusjoner som du finner på SkatteFUNNs godkjentlister, kan lastes inn i søknaden. Se lister til høyre.

Slik søker du om godkjenning som FOU-institusjon i SkatteFUNN

Det er ikke lenger mulig å søke nye godkjenninger.