Skrive søknad

For å kunne søke SkatteFUNN, må bedriften være skattepliktig til Norge. Prosjektet det søkes om godkjenning for må være målrettet og avgrenset, det må ha som mål å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter, det må dreie seg om utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser og det må være til nytte for bedriften. Alle kriterier må være møtt.

SkatteFUNN er regnet som statsstøtte og "foretak i vanskeligheter" (iht statsstøtteregelverket) vil ikke kunne få støtte. Er du i tvil, ta kontakt med Skatteetaten.

Videoen under gir en guide til hvordan du fyller inn søknadskjema.

Målrettet og avgrenset

Ny kunnskap eller nye ferdigheter

Nye varer, tjenester eller produksjonsprosesser

Til nytte for bedriften

Husk garantifristen 1. september!

Det er mulig å sende inn SkatteFUNN-søknader hele året, men hvis du sender inn før 1. september, garanterer vi å ferdigbehandle søknaden din i løpet av inneværende år. For at prosjektets godkjenning skal gjelde fra og med det året søknaden sendes inn, må søknaden ferdigbehandles samme år. Det er grunnen til at det er satt en garantifrist. Om søknaden sendes inn etter 1. september, og den ikke ferdigbehandles før året etter, vil ikke prosjektet være godkjent for det året søknaden ble sendt inn, men kun for de påfølgende årene.