Skrive søknad

For å kunne søke SkatteFUNN, må bedriften være skattepliktig til Norge. Prosjektet det søkes om godkjenning for må være målrettet og avgrenset, det må ha som mål å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter, det må dreie seg om utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser, og det må være til nytte for bedriften. Alle kriterier må være møtt.

SkatteFUNN er regnet som statsstøtte og "foretak i vanskeligheter" (iht statsstøtteregelverket) vil ikke kunne få støtte. Er du i tvil, ta kontakt med Skatteetaten.

Videoen under gir en guide til hvordan du fyller inn søknadskjema.

Søknaden blir vurdert etter følgende kriterier som alle må være oppfylt:

Målrettet og avgrenset

Ny kunnskap eller nye ferdigheter

Nye varer, tjenester eller produksjonsprosesser

Til nytte for bedriften

Nytt serviceløfte

Søknad om støtte fra SkatteFUNN kan sendes inn hele året. Fra 2020 innfører vi et serviceløfte med to frister for behandling av innkomne søknader. Fristen per: 

1. mai – søknader sendt inn innen denne datoen behandles og besvares innen 1. juli.
Det er mindre pågang av søknader i vårhalvåret, og Forskningsrådets rådgivere og søknadsbehandlere er derfor også mer tilgjengelig for spørsmål og veiledning i møte, per telefon og e-post.

1. september – søknader sendt inn innen denne datoen behandles og besvares innen utløpet av kalenderåret.
Du vil få svar på din søknad innen 16 arbeidsuker. Det er stor pågang av søknader i starten av høsthalvåret, og behandlingstiden er derfor lenger.
Hvis du sender inn din SkatteFUNN søknad etter 1. september, kan ikke Forskningsrådet garantere at den blir behandlet innen utgangen av kalenderåret. I de tilfeller der en innsendt søknad blir behandlet først på begynnelsen av det etterfølgende året (for den innsendte søknaden), så vil et eventuelt godkjent prosjekt ikke kunne inkludere kostnader fra året før.

Merk: Når du sender inn din SkatteFUNN søknad før, eller rett etter starten av ditt prosjekt, vil dette gi deg mer økonomisk forutsigbarhet og en bedre prosjektplanlegging, enn om du sender inn søknad lenge etter prosjektgjennomføringen.