Klageadgang

Du kan klage på vedtak innen oppgitt klagefrist. 

Dette skjer ved klagebehandling:
Klagen vil først bli behandlet av Forskningsrådet, som kan endre sitt vedtak hvis ny informasjon i klagen gjør at de fire kriteriene for godkjenning nå er oppfylt. Hvis Forskningsrådet opprettholder sitt vedtak, blir klagen behandlet av et eksternt Klageutvalg for SkatteFUNN som fatter endelig vedtak. Behandlingstiden for klagesaker i Klageutvalget er vanligvis 3 til 6 måneder.

Nytt: Klager sendes inn fra Mitt nettsted.

Tips - Søk på nytt

Det tar omtrent like lang tid å skrive en klage som å skrive en søknad. Bruk tid på å sette deg inn i hvorfor prosjektet ikke oppfyller kravene til et FoU-prosjekt ved å lese vedtaksbrevet, sjekke siden i boksen over og ta kontakt med oss hvis noe er uklart for å være sikker på å ikke bruke unødvendig tid.

Husk garantifristen 1. september!

Saksgang for Forskningsrådets behandling av klager i SkatteFUNN

Svarbrev etter søknad sendes ut. Det er 3 ukers klagefrist etter at svarbrev er mottatt.

NYHET: Klage sendes inn via skjema på Mitt nettsted.

Forskningsrådet vurderer klagen. De fleste klager vurderes av to saksbehandlere.

Dersom klagen imøtekommes av Forskningsrådet: nytt svarbrev sendes ut.

Dersom Forskningsrådet opprettholder vedtaket: klagen sendes videre til SkatteFUNNs eksterne klageutvalg som gjør en ny vurdering av søknad og klage. Behandlingstid er inntil 6 mnd.

Klageutvalgets vedtak sendes ut med nytt svarbrev 1-2 uker etter avholdt møte. Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

I en eventuell klage må du fylle ut skjema for klage som du finner ved å logge inn på
Mitt nettsted.

 

Når klagen er registrert vil status på prosjektet oppdateres på Mitt nettsted:

KLAGE MOTTATT betyr at klagen er kommet fram til oss, og at den er registrert men ikke saksbehandlet.

KLAGE BEHANDLET ADMINISTRATIVT betyr at saksbehandler (som oftest to) har sett på saken, men vurdert å ikke kunne imøtekomme klagen. Saken blir deretter automatisk sendt videre til SkatteFUNNs eksterne klageutvalg.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2022, 12.33 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.