Klage

Dersom du er uenig i Forskningsrådets vedtak, kan du enten sende inn en ny søknad som belyser prosjektet bedre, eller klage på vedtaket.

Du kan klage på Forskningsrådets vedtak om avslag innen 3 uker etter at du har mottat vedtaksbrevet. Du kan også klage på forhold knyttet til godkjenningen, for eksempel klassifiseringen av prosjektet, eller eventuelle avgrensninger.

Når vi har mottatt klagen vil den bli behandlet på nytt av saksbehandler i lys av eventuelle nye opplysninger. Dersom klagen vurderes til avslag, blir den sendt videre til et eksternt klageutvalg som behandler den i ett av sine møter. 

I en eventuell klage må du benytte skjemaet nederst på denne siden og forklare hva som gjør at du mener vedtaket skal endres og gi utdypende tilleggsinformasjon om prosjektet.

Klage kan sendes på e-post til:

skattefunn@forskningsradet.no

eller med brevpost til:

Forskningsrådet v/SkatteFUNN
Postboks 564
1327 Lysaker

KlageskjemaSkatteFUNN,0 (2).docx