Patenteringskostnader

Små og mellomstore bedrifter kan kostnadsføre utgifter til førstegangs patentering, i henhold til SkatteFUNN-forskriften § 16-40-6, 4. ledd:  

Små og mellomstore bedrifter får fradrag for kostnader knyttet til førstegangs patentering. Fradraget gjelder alle kostnader forut for tildelingen av rettigheten i første jurisdiksjon, herunder kostnader knyttet til utarbeiding, inngivelse og oppfølgning av søknaden så vel som kostnader til å fornye søknaden før rettigheten er tildelt.