Oversikt over fradrag som kan føres i et SkatteFUNN-prosjekt

Fradrag føres via det elektroniske skjema RF-1053 og sendes inn via skattemeldingen til Skatteetaten. Utbetaling skjer vi Skatteoppgjøret.

  • Kostnader til egenutført FoU har en ramme på 25 millioner kroner per inntektsår.
  • Kostnader til innkjøpt FoU fra godkjente FoU-institusjoner har en ramme på 50 millioner kroner per inntektsår.
  • Summen av egenutført og innkjøpt FoU kan ikke overstige 50 millioner kroner.
  • Maksimal timesats for egne ansatte er 600 kroner per time. Timelønnen utregnes som 1,2 promille av avtalt og reell årslønn. Maksimalt 1850 timer kan føres per ansatt per år.
  • Ulønnet arbeidsinnsats gir ikke grunnlag for fradrag. Enkeltpersonforetak og andre foretak som ikke har ansatte, kan ikke føre lønnskostnader som grunnlag for skattefradrag. Det vil si at prosjektarbeid som utføres av personer med tilknytning til bedriften men uten å ha et ansettelsesforhold og dokumenterbar avtalt lønn, regnes som ulønnet arbeidsinnsats.
  • Bedrifter som har flere godkjente prosjekter samtidig, må være oppmerksomme på at rammen gjelder per bedrift per år.