Forskerpool

Forskerpool er en ordning som kobler bedrifter og deres forskningsbehov med relevante forskere. Nå kan bedrifter med godkjente IKT-prosjekter søke.

Forskerpool er en ordning som kobler bedrifter og deres forskningsbehov med relevante forskere.

Forskningsrådet ønsker å gjøre tilgangen til forskerkompetanse enkel for bedrifter i SkatteFUNN-porteføljen, og å gjøre det enkelt for forskere å knytte bånd til bedrifter. I 2021 er det bedrifter som har IKT- prosjekter i SkatteFUNN som kan søke om å få benytte kompetanse fra IKT-forskerpoolen. Se oversikt over forskerne som inngår i forskerpoolen nederst på siden.

Bedrifter med godkjent SkatteFUNN-prosjekt innen bransjen IKT kan etterhvert søke via lenke nederst på siden.

Ta gjerne kontakt med oss i SkatteFUNN om du har spørsmål om ordningen.