Forskerpool

Forskerpool er en ordning som kobler bedrifter og deres forskningsbehov med relevante forskere. Nå kan bedrifter med godkjente IKT-prosjekter og reiselivsprosjekter søke.

Forskerpool er en ordning som kobler bedrifter og deres forskningsbehov med relevante forskere.

Forskningsrådet ønsker å gjøre tilgangen til forskerkompetanse enkel for bedrifter i SkatteFUNN-porteføljen, og å gjøre det enkelt for forskere å knytte bånd til bedrifter. I 2019 er det bedrifter som har IKT- eller reiselivsprosjekter i SkatteFUNN som kan søke om å få benytte kompetanse fra henholdsvis IKT-forskerpoolen eller Reiselivs-forskerpoolen. Se oversikt over forskerne som inngår i forskerpoolene nederst på siden.

Bedrifter med godkjent SkatteFUNN-prosjekt innen sektor reiseliv eller IKT kan etterhvert søke via en lenke som kommer til å ligge her (midlertidig utilgjengelig utilgjengelig pga. omlegging til nye nettsider).

Ta gjerne kontakt med oss i SkatteFUNN om du har spørsmål om ordningen.