Forskerpool

Forskerpool er en ordning som kobler bedrifter og deres forskningsbehov med relevante forskere. Nå kan bedrifter med godkjente prosjekter innenfor IKT og maritim sektor søke.

Forskerpool er en ordning som kobler bedrifter og deres forskningsbehov med relevante forskere.

Forskningsrådet ønsker å gjøre tilgangen til forskerkompetanse enkel for bedrifter i SkatteFUNN-porteføljen, og å gjøre det enkelt for forskere å knytte bånd til bedrifter. I 2021 er det bedrifter som har prosjekter innenfor IKT og maritim sektor i SkatteFUNN som kan søke om å få benytte kompetanse fra denne forskerpoolen. Se oversikt over forskerne som inngår i forskerpoolen nederst på siden.

Bedrifter med godkjente SkatteFUNN-prosjekter innenfor IKT og maritim sektor kan etterhvert søke via lenke nederst på siden.

Ta gjerne kontakt med oss i SkatteFUNN om du har spørsmål om ordningen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. januar 2022, 04.09 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.