Administrative endringer underveis

Endring av kontaktpersoner
Forskningsrådet sender ut all relevant informasjon på epost til søker, prosjektansvarlig og daglig leder. Det er derfor viktig at denne informasjonen er riktig og oppdatert.

Søkerrollen kan du endre selv via Mitt nettsted. Ta kontakt med oss i SkatteFUNN på e-post eller telefon om det er endringer i kontaktinformasjon for daglig leder eller prosjektansvarlig.

Endring av organisasjonummer/overføring av prosjektet til ny bedrift
Godkjenningen av et FOU-prosjekt gjennom SkatteFUNN er knyttet til organisasjonummeret som ble oppgitt da søknaden ble sendt inn. Hvis prosjektet skal overføres til nytt firma må det sendes inn en ny søknad med oppdatert organisasjonsnummer. Det opprinnelige prosjektet må avsluttes manuelt via Mitt nettsted og sluttrapport sendes inn. Hvis godkjenningen er knyttet til feil organisasjonsnummer vil Skatteetaten ikke kunne innfri krav om fradrag for utgiftene i FOU-prosjektet. Endringer må meldes inn i god tid før utgangen av året.