Godkjenning - hva nå?

En godkjenning gjennom SkatteFUNN gir søkerbedriften rett til å kreve skattefradrag for utgifter til FoU-prosjektet. Godkjenningen medfører også noen plikter.

Prosesskart - etter godkjenning

Mottar godkjenning

Føre prosjektregnskap

Fylle ut rapport til Forskningsrådet

Bedrift mottar bekreftelse på mottatt rapport

Levere skjema med skattemeldingen (RF-1053)

Utbetaling eller reduksjon i skatt gjennom skatteoppgjøret

 

Godkjente prosjekter skal

  • Føre et løpende prosjektregnskap.
  • Føre løpende timelister som dokumenterer hvor mange timer bedriftens ansatte har brukt i prosjektet. FoU-medarbeider og prosjektansvarlig signerer timelistene løpende, og minst hvert kvartal.
  • Sende inn års/sluttrapport innen 1. mars.
  • Holde Forskningsrådet løpende orientert om endring av kontaktperson eller daglig leder i bedriften, organisasjonsnummer og andre store endringer i prosjektets innhold.
  • Rapportere utgiftene som skal fradragsføres via Skattemeldingen ved å bruke Skatteetatens eletroniske skjema RF-1053. Prosjektregnskap og RF-skjema må godkjennes av en autorisert revisor.

Godkjenningen er ikke knyttet til budsjettet i søknaden. Det vil si at det faktiske skattefradraget kan bli lavere eller høyere enn hva det er budsjettert med i søknaden.

Utbetaling

På Mitt nettsted finnes all relevant informasjon om prosjektet. For å kunne sende inn en søknad må du først opprette en bruker. Mitt nettsted er også stedet du sender inn års/sluttrapport og redigerer påbegynte søknader. Svarbrev etter behandling av søknaden blir publisert her. 

På Mitt nettsted kan du selv overføre rollen som søker til ny person. Den du overfører rollen til, må først opprette en egen bruker. Det er kun den som sitter med søkerrollen som har tilgang til å sende inn års-og sluttrapport.

Trenger du en forsker?

Forskerpool er en ordning som kobler bedrifter og deres forskningsbehov med relevante forskere. Nå kan bedrifter med godkjente IKT-prosjekter søke.

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. august 2022, 03.22 CEST

Husk garantifristen 1. september kl. 23.59. Opprett søknad her.