Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Tekniske spørsmål og svar

Tekniske spørsmål og svar

Her finner du svar på vanlige tekniske spørsmål om hvordan du søker- og rapporterer på et SkatteFUNN-prosjekt

Hva er eSøknad?

eSøknad er et nettbasert system for innsending av søknader til SkatteFUNN og øvrige programmer i Forskningsrådet. Kun denne søknadsmåten blir akseptert.

Hva er Mitt nettsted?

Mitt nettsted er det området i eSøknads-systemet hvor du finner din brukerprofil, og dine påbegynte og innsendte søknader og rapporter.

Du oppretter en ny bruker eller logger deg inn på Mitt nettsted fra www.skattefunn.no.

Det er kun mulig med én brukerkonto per e-postadresse. En melding blir gitt dersom du prøver å opprette ny brukerkonto på en e-postadresse som allerede er i bruk.

Dersom du har glemt passordet du brukte da du registrerte deg, kan du lage et nytt fra www.skattefunn.no > Logg inn på Mitt nettsted > Glemt passord?

Når du klikker på Glemt passord?, blir du bedt om å oppgi e-postadressen din. Du vil deretter motta e-post med en lenke som fører deg til Mitt nettsted, hvor du kan sette nytt passord.

Søknadsskjemaet

Hvor finner jeg søknadsskjemaet jeg skal benytte til utfylling og innsending (eSøknad)?

Gå til www.skattefunn.no > Opprett søknad. Følg de tre nivåene (Velg) inntil du kommer til Opprett søknad. Du blir da bedt om å logge inn (Logg inn på Mitt nettsted). Deretter kommer søknadsskjemaet opp.

Dersom du ikke allerede er registrert som bruker, må du etablere en brukerprofil før du kan komme inn i søknadsskjemaet.

Hvordan kopierer jeg innhold fra en eksisterende til en ny søknad?

Gå til www.skattefunn.no > Opprett søknad (samme prosedyre som når en ny søknad skal opprettes). Under "Opprett basert på" haker du av for "Kopier eksisterende søknad" og velger i nedtrekks-menyen i bedriftens portefølje på Mitt nettsted den søknaden du ønsker å kopiere fra.

Endre prosjektperioden: Start med å oppdatere sluttdatoen (Til dato). Deretter kan du oppdatere startdatoen (Fra dato).

Hvordan jobber jeg med en søknad i eSøknad?

Alle obligatoriske felt (merket med *) må fylles ut. Det er ikke mulig å sende inn søknader hvis de obligatoriske feltene ikke er fylt ut eller inneholder feil.

Spørsmålstegnene på høyre side inneholder hjelpetekster.
Bruk Lagre og sjekk siden- og Sjekk hele- knappene for å kontrollere at alt er riktig utfylt.

Når søknaden er ferdig og klar for innsending, må den sendes inn ved å trykke på Gå til innsendings-knappen. Husk å bekrefte at du virkelig ønsker å sende søknaden.

Du mottar automatisk en kvittering på at søknaden er mottatt av Forskningsrådet.

Kan flere personer jobbe på samme søknad samtidig?

Dersom flere jobber samtidig i samme søknad, og er innlogget med samme brukernavn og passord, kan tekst og tall forsvinne. Vi oppfordrer derfor til å bruke funksjonen Del søknad i stedet. Den man ønsker å dele søknaden med, må på forhånd ha etablert en egen brukerprofil.

MERK! Det er kun den brukeren som har opprettet søknaden, som har mulighet til å dele den med andre og å sende den inn. Det samme gjelder for rapportering.

Prosjektansvarlig, daglig leder og den som sender inn søknad eller rapport, mottar kvittering per e-post.

Hvilke nettlesere støtter Mitt nettsted/eSøknad?

Se Støttede nettlesere på Mitt nettsted.

Problemer i søkeprosessen

Hvem kontakter jeg hvis det oppstår problemer i søkeprosessen?

Veiledningene under spørsmålstegnene gir informasjon om hvert punkt du er inne på. Dersom du ikke får tilstrekkelig svar via disse veiledningene, kan du kontakte SkatteFUNN via www.skattefunn.no > Kontakt oss, eller på direkte telefon 22037500.

Det er forskjell mellom hvor mange tegn Word oppgir at det er i en tekst og det som fremkommer i eSøknad/Mitt nettsted når jeg limer inn teksten. Hva skyldes dette?

eSøknad regner linjeskift som to tegn, mens Word regner det som ett.

PDF-versjonen på Mitt nettsted viser ikke det jeg har registrert.

De ulike nettleserne mellomlagrer filer de har lastet ned tidligere og sjekker i dette lageret om filen allerede eksisterer før de viser noe.

Dersom filen finnes, vises den lagrede istedenfor den nye. Resultatet er at filen ikke viser oppdaterte data. For å fjerne slike mellomlagrede filer kan man i Internet Explorer (IE) velge Tools > Internet Options og trykke Delete Temporary Internet Files and website files.

I Firefox velger du Verktøy > Personvern > Nedlastede filer og trykker Tøm for å fjerne nedlastede filer fra mellomlageret.

Jeg får ikke lastet inn vedlegg / PDF-fil.

Vedlegg mottas ikke i SkatteFUNN-søknader.

Hvor finner jeg veiledningen til de enkelte punktene i søknadsskjemaet?

Integrert i søknadsskjemaet finner du veiledningstekster for hvert punkt i skjemaet ved å klikke på spørsmålstegnet på høyre side.

Søknadsfrist

Hvor lenge er Mitt nettsted åpent for innsending av søknader?

SkatteFUNN har en «løpende» søknadsfrist, og tar imot søknader fortløpende gjennom hele året. Søknadsskjemaet stenges aldri.

Søk før 1. september!

Dersom du ønsker en garanti for at søknaden blir ferdigbehandlet innenfor søknadsåret, må du sende inn før utgangen av 1. september. Du vil da kunne få årets påløpte prosjektkostnader lagt inn i fradragsgrunnlaget (forutsatt godkjent prosjekt). Slik garanti vil ikke gjelde for søknader som innkommer etter 1. september.

Husk at du selv har ansvar for å beregne tilstrekkelig tid til utfylling og innsending av søknaden.

Søknadsbehandling

Hvordan bekreftes det at søknaden er mottatt av Forskningsrådet?

Søknaden får automatisk et eget prosjektnummer når den er korrekt innsendt og registrert i Forskningsrådets søknads- og saksbehandlingssystem. Bedriftens prosjektansvarlige, daglig leder og søker får automatisk kvittering via e-post når dette er gjort. Det er deretter mulig å følge søknadens ulike faser under saksbehandlingen, fra Mitt nettsted.

Hvordan får jeg vite utfallet av søknadsbehandlingen?

Når vedtak er fattet, sendes mail til søker med informasjon om resultatet av søknadsbehandlingen og om at selve vedtaksbrevet finnes på Mitt nettsted.

Hvor finner jeg rapporteringsskjemaene?

Rapporteringsskjemaene opprettes av Forskningsrådet, ca. 6-8 uker før rapporteringsfristen. E-post med varsel om at skjemaene er opprettet går automatisk ut til alle bedrifter som skal årsrapportere eller sluttrapportere.

Års- og sluttrapporter sendes elektronisk til Forskningsrådet fra Mitt Nettsted. Kun denne type rapportering aksepteres.

Rapporteringsfristen er p.t. 1. mars hvert år for SkatteFUNN-prosjekter. Det er mulig å terminere et prosjekt på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av godkjenningsperioden. Søker må da selv aktivere sluttrapportskjemaet på Mitt nettsted > Avslutt prosjekt. Status i prosjektet må være "Godkjenningsbrev sendt" eller "Årsrapport godkjent" før sluttrapportskjemaet kan aktiveres.

Hvorfor finner jeg ikke Send inn-knappen når jeg skal sende års- eller sluttrapport?

Det kan være at du ikke er registrert som søker i prosjektet. Hvis du ikke vet hvem som er søker, ring SkatteFUNN på tlf. 22037500 eller send mail til skattefunn@forskningsradet.no, så hjelper vi deg.

Øvrig informasjon om SkatteFUNN-ordningen finner du på www.skattefunn.no.

 

Publisert: 21.08.2015

Prosjekteksempler