Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Skog og tre

Skog og tre

Prosjektene i sektor for Skog og tre gjennomføres av såvel skogeiere som bedrifter som ønsker å utvikle de verdier skogen representerer, både økonomisk og til miljøforbedringer.

Prosjektene handler om alt fra tre-kvalitet og vekstforhold i skogen, til produkter, prosesser og tjenester rettet mot bestandige materialer, papirmasse, biobrensel, erstatning for regnskogtre og juletrær og pynt.

Papirindustrien er i nedgang, men prosjektene tyder på at næringen kompenserer ved å satse på nye løsninger for økt bruk av tre i bymessig bebyggelse. Tre kan være en miljøvennlig og kostnadseffektiv erstatning for betong og stål i bygninger, noe industrien har begynt å få øynene opp for.

SkatteFUNN - Skog og tre 2015 PDF - 207 KB

Tre kan være en miljøvennlig og kostnadseffektiv erstatning for betong og stål i bygninger. (Illustrasjonsfoto: Beate Nicoline Andersen)

 

Andre relevante programmer i Forskningsrådet

Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)
Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI)
Regionale forskningsfond

 

Sist oppdatert: 29.06.2016
Publisert: 11.10.2013