Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Reiseliv og turisme

Reiseliv og turisme

Sektor Reiseliv og turisme rommer et bredt spekter av ulike problemstillinger.

Prosjektene handler om å utvikle bedre, morsommere og mer effektive varer, tjenester og systemer for å tiltrekke seg kunder nasjonalt og internasjonalt. IKT, opplevelser, eventyr, fysisk aktivitet, mat, kunnskap, læring, effektivitet, automatisering og trygghet er stikkord som inngår i svært mange av reiselivsprosjektene i SkatteFUNN.

SkatteFUNN - Reiseliv/Turisme 2015 PDF - 134 KB

SkatteFUNNs reiselivsprosjekter handler ofte om å skape bedre interaktive varer og tjenester ved hjelp av IKT. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Reiseliv i skjæringsfeltet mellom ulike fagdisipliner

Reiselivsprosjekter omfatter ofte flere ulike fagdisipliner, og en del reiselivsrelatert kunnskap blir produsert gjennom forskning og utvikling som har et annet hovedfokus. Omfanget av forskning og utvikling innenfor sektoren for reiseliv er derfor en krevende øvelse å anslå. Dette ser vi spesielt godt i porteføljen til SkatteFUNN, der bedriftene selv plasserer svært få reiselivsrelaterte prosjekter i kategorien Reiseliv, men der vi finner flere prosjekter i kategoriene IKT, Mat, Kultur, Transport og Annet, som skal anvendes innenfor reiselivet.

Andre relevante programmer i Forskningsrådet 

Arena
 
Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)
 
Reiselivspolitikk (REISEPOL) 
Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer (BIONAER) 
Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI)
Regionale forskningsfond

 

Sist oppdatert: 28.06.2016
Publisert: 11.10.2013