Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Petroleum/Olje og gass

Olje og gass

Prosjektene i sektoren for Petroleum/Olje og gass handler om å utvikle nye og forbedrede produkter og løsninger.

Problemstillingene kan handle om innhenting, prosessering og tolking av geologiske data, reservoar og produksjonsoptimalisering, undervannsløsninger med høye trykk- og temperaturklasser, forbedrede boresystemer og utstyr for brønnoverhaling, utstyr tilpasset marine offshore-operasjoner eller produksjon, prosessering og installasjoner på dypt vann. Ressurspersoner fra industri, universiteter og forskningssektoren etablerer gjerne egne selskaper for å utvikle ideer til produkter i næringen.

Flere prosjekter prøver å redusere risiko og øke pålitelighet i produksjon og løsninger rettet mot tøffe arktiske forhold. Gode HMS-tjenester og mer optimalt vedlikehold er sentrale problemstillinger for disse prosjektene. Felles for mange av prosjektene i sektoren er at de blir stadig mer kompliserte og tverrfaglige, og at de i stadig økende grad benytter seg av IKT.

SkatteFUNN - Petroleum 2015 PDF - 220 KB

Flere ressurspersoner fra industrien, universitetene og forskningssektoren etablerer egne selskaper for å utvikle ideer til produkter i næringen. (Foto: FMC Technologies)

Petroleumssektoren er Norges største næring med hensyn til verdiskapning, investeringer og sysselsetting. Utfra aktiviteten på norsk sokkel er det etablert en internasjonalt ledende leverandørindustri og næringsklynger som forsker, utvikler og innoverer avanserte teknologiske produkter og tjenester for offshore petroleumsutvinning.

SkatteFUNN-prosjektene i sektoren har stort spenn i størrelse, anvendelsesområde, kostnadsramme og forskningsinnhold. Det er også stort spenn i bedriftstyper og -størrelser.

Andre relevante programmer i Forskningsrådet

Stort program for petroleumsforskning (PETROMAKS2)
DEMO 2000 (DEMO2000)
Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI)
Samfunnsvitenskapelig forskning knyttet til petroleumssektoren (PETROSAM2)
Økt verdiskaping i naturgasskjeden (GASSMAKS)
Regionale forskningsfond

Sist oppdatert: 30.06.2016
Publisert: 11.10.2013