Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Miljø

Prosjektene i sektor Miljø dreier seg om å forbedre miljøet rundt oss.

Prosjektene kommer fra ulike bransjer, men har til felles at hovedformålet er å redusere negative miljøkonsekvenser av bedriftens egne eller andre bedrifters aktiviteter.

SkatteFUNN - Miljø 2015 PDF - 238 KB

De fleste prosjektene i sektor Miljø handler om miljøteknologi.

En del av prosjektene som handler om miljø ender opp i andre sektorer i SkatteFUNN, fordi prosjektene ofte blir startet av bedrifter som naturlig tilhører sektorer som Energi, Bygg og anlegg eller Petroleum/Olje og gass. De prosjektene som blir igjen dreier seg gjerne om problemstillinger knyttet til vann- og avløpssystemer, avfallshåndtering, utslippsmåling og miljøovervåkning.

Andre relevante programmer i Forskningsrådet

Stort program energi (ENERGIX)
Norsk miljøforskning mot 2015 (Miljø2015)
Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologi (CLIMIT)
Fri prosjektstøtte (FRIPRO)
Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI)
Regionale forskningsfond

Sist oppdatert: 29.06.2016
Publisert: 11.10.2013