Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Metall

Selv om prosjektene i sektor Metall har stor spredning i bransje og tema, er et fellestrekk ved flere av prosjektene jakten på høyere utnyttelse og flere bruksområder for materialer.

Økte priser på sjeldne metaller og materialer på verdensmarkedet har ført til økt fokus på gjenvinning av metall fra elektronisk avfall, avanserte måter å raffinere metaller på og forsøk på å finne nye måter å få ut sjeldne materialer fra jordsmonn i gruver som før ikke var regnet som drivverdige. Prosjektene handler ofte om nye og mer effektive produksjonsmetoder, energibruk, miljø og metallurgi.

SkatteFUNN - Metall 2015 PDF - 269 KB

Problemstillingene i sektor Metall handler ofte om nye og mer effektive produksjonsmetoder, energibruk, miljø og metallurgi. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Samarbeid med fagmiljøer
Selv om metallsektoren fremdeles er preget av prisfall på silisium til solceller og den økonomiske utviklingen i Europa, står kjøp av tjenester fra godkjente FoU-institusjoner sterkt. Bedriftene kjøper totalt sett slike tjenester for mer enn det beløpet de oppnår i skattefradraget.
 

 

Andre relevante programmer i Forskningsrådet
 
Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)
Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI)
Regionale forskningsfond

Sist oppdatert: 30.06.2016
Publisert: 10.10.2013