Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Maritim

Maritim sektor er en av Norges største eksportnæringer, og har en tett og nær kobling mot norsk olje- og gassvirksomhet.

Den maritime næringen er representert i alle deler av landet, men hovedtyngden av bedriftene som søker SkatteFUNN-støtte ligger i fylkene Møre og Romsdal, Hordaland og Rogaland.

Til tross for at Norges petroleumsaktivitet og maritim virksomhet stadig flyttes lenger nord, viser fylkestall i SkatteFUNN-porteføljen at prosjekter i maritim sektor fortsatt domineres av bedrifter tilknyttet kompetansemiljøer og maritime klynger med regionalt tyngdepunkt i Midt- og Sør-Norge.

Norges klimapolitikk og globale klimautfordringer har gjort at den maritime næringen har vært nødt til å tenke nye miljøtekniske løsninger for å redusere utslippene fra skipsfart. En stor del av SkatteFUNN-prosjektene bidrar positivt innen miljø og miljøvennlig energiutnyttelse.

Flere av prosjektene bidrar også på andre nasjonalt viktige områder, som i krevende maritime operasjoner, og innen maritim transport hvor nordområdene er inkludert.

SkatteFUNN - Maritim 2015 PDF - 7 KB

Viking Lady er gassdrevet. Norge er verdensledende i bruk av gass som drivstoff til skip. Viking Lady er gassdrevet. Illustrasjonsfoto: TU.no.

Andre relevante programmer i Forskningsrådet

Maritim virksomhet og offshore-operasjoner (MAROFF)
Stor program for petroleumsforskning (PETROMAKS2)
Regionale forskningsfond

 

Sist oppdatert: 29.06.2016
Publisert: 30.09.2013