Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Marin og sjømat

Marin og sjømat

Norsk sjømatnæring er den største eksportnæringen etter Olje og gass, målt i kroneverdi. Over 95 prosent av sjømaten eksporteres og gir daglig opphav til 36 millioner måltider. Havbruksnæringen er lokomotivet og står for 67 prosent av sjømatnæringens eksportinntekter i 2015. EU- markedet tar unna 2/3 av den norske sjømateksporten. Totalt ble det i 2015 eksportert norsk sjømat til 143 land.

Flere norskeide bedrifter har utviklet seg til globale aktører i et globalt sjømatmarked.

SkatteFUNN-prosjektene i sektor Marin og sjømat dekker hele verdikjedene (inkludert innsatsfaktorer, utstyr og teknologi) for fiskeri, fangst og havbruk. Prosjektene er rettet inn mot mer bærekraftig (økonomi, miljø, samfunn) sjømatproduksjon, bedre utnyttelse av hele fisken/dyrene og/eller nedstrøms i verdikjeden. Under sektoren ligger også bruk av marine stoffer eller deler av marine stoffer innen farmasi, helsekost og næringsmidler.

Havbruk er en ny og kunnskapsbasert næring som kan vise til stor FoU-aktivitet. På hele eller deler av verdikjedene er norske/norskeide bedrifter i front internasjonalt. Så godt som alle nyvinninger innen FoU og innovasjoner hva angår optimalisering av hele verdikjeden; utstyrsteknologi, robotisering, fôrforbedringer, vaksineutvikling/fiskehelse, utvikling av nye eller forbedrede sjømatprodukter eller helsekost, har et SkatteFUNN-prosjekt.

SkatteFUNN - Marin/Sjømat 2015 PDF - 306 KB

Norsk sjømat er Norges nest største eksportnæring. (Illustrasjonsfoto: Trygve Lindeberg AS)

  Andre relevante programmer i Forskningsrådet

Forskningsbasert nyskaping (FORNY2020)
Havbruk – en næring i vekst (HAVBRUK)
Havet og kysten (HAVKYST) 
Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer (BIONÆR) 
Virkemidler for regional FoU og Innovasjon (VRI) 
Regionale forskningsfond

Sist oppdatert: 08.08.2018
Publisert: 10.10.2013