Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Jordbruk og mat

Jordbruk og mat

Norske bedrifter sender stadig flere innovative SkatteFUNN-søknader med gode konsepter for å styrke og øke lønnsom matproduksjon langs hele verdikjeden.

I 2015 økte sektoren med hele 84 prosent (nye prosjekter).
Prosjektene handler om å utnytte råstoffer bedre, å bevare positive helsemessige egenskaper i mat og under prosessering, og å øke mattrygghet og matkvalitet og forlenge produktholdbarheten. Metoder, teknologi, utstyr og IKT som støtter opp under slike prosjekter, hører også inn under sektoren. Det samme gjør "foredling av sjømat"-prosjekter, som i fjor utgjorde 15 prosent av de aktive prosjektene.

SkatteFUNN har Jordbruk og mat-prosjekter i alle landets fylker. I over halvparten av prosjektene er det planlagt å gjennomføre FoU-aktivitetene i samarbeid med godkjente FoU-institusjoner.

SkatteFUNN - Jordbruk/Mat 2015 PDF - 293 KB

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Andre relevante programmer i Forskningsrådet

Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer (BIONAER)
Regionale forskningsfond   

Sist oppdatert: 08.08.2018
Publisert: 10.10.2013