Forside > Hva er SkatteFUNN

Hva er SkatteFUNN

SkatteFUNN-ordningen ble etablert i 2002 med formål å motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU).

SkatteFUNN (Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv) er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som arbeider med forskning og utvikling, kan søke Forskningsrådet om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag.

Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.

Alle næringer og selskapsformer kan søke om SkatteFUNN-godkjenning for sitt FoU-prosjekt, og det er bedriften selv som velger tema for prosjektet.

Søknadene til SkatteFUNN har problemstillinger innenfor alle fagområder, men et SkatteFUNN-prosjekt må alltid være målrettet og avgrenset og handle om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for  bedriften.

For å søke SkatteFUNN, må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon, får støtten utbetalt fra Skatteetaten gjennom skatteoppgjøret.

Få 20 prosent (evt. 18 prosent) av prosjektkostnadene i skattefradrag. (Illustrasjonsfoto: Thomas Keilman / Forskningsrådet)

SkatteFUNN administreres av Norges forskningsråd, i samarbeid med Innovasjon Norge og Skatteetaten.

Innovasjon Norge deltar i informasjonsarbeidet rettet mot norske bedrifter, og kan veilede i bruk av SkatteFUNN-ordningen.

Forskningsrådet v/SkatteFUNN-avdelingen gjør en faglig vurdering av innholdet og kvaliteten i prosjektet, og avgjør om det oppfyller kriteriene for SkatteFUNN, slik at bedriften kan kreve skattefradrag for kostnadene i prosjektet.

SkatteFUNN-avdelingen sender e-post med kort beskjed om godkjenning eller avslag. Selve vedtaksbrevet blir lagt på Mitt nettsted.

Kopi av godkjenningsbrev sendes til Skatteetaten.

Skatteetaten vurderer og avgjør bedriftens innsendte krav om skattefradrag for SkatteFUNN-prosjektet, basert på revisorattesterte kostnader knyttet til godkjente og gjennomførte aktiviteter i SkatteFUNN. Støtten gis gjennom skatteoppgjøret, enten som fradrag i skatt, eller som kontant tilskudd dersom bedriften ikke går med overskudd.

For mer informasjon om ordningen, se Skatteloven §16-40 med tilhørende forskrift (gjeldende til og med regnskapsåret 2015).

Sist oppdatert: 11.05.2017
Publisert: 15.07.2013

Prosjekteksempler