Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Helse

Helse er en av de mest forskningsintensive sektorene i SkatteFUNN. Sektoren har den høyeste andelen av prosjekter med internasjonalt FoU-samarbeid i nye godkjente prosjekter.

Bedriftene innenfor sektor Helse er godt kjent med SkatteFUNN-ordningen og har brukt den lenge. Helse-prosjektene har tradisjonelt et vesentlig innhold av forskning og utvikling.

Prosjektene henvender seg mot ulike deler av helsemarkedet. De største områdene er utvikling av nye diagnostikk- og analysemetoder, nye legemidler, nye behandlingsmetoder, samt utvikling av tekniske og elektroniske hjelpemidler til bruk for både helsepersonell og pasienter. En stor del av prosjektene har et vesentlig innslag av IKT, for eksempel i form av nye systemer for behandling av helseinformasjon og elektroniske løsninger for tolking og samordning av diagnostiske analyser.

SkatteFUNN - Helse 2015 PDF - 174 KB

Helse er en av de mest forskningsintensive sektorene i SkatteFUNN. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Andre relevante programmer i Forskningsrådet

Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) 
Global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC)
Bioteknologi for verdiskaping (BIOTEK2021)
Nanoteknologi og avanserte materialer (NANO2021)
Europeisk samarbeidsprogram for FoU-utførende SMBer (EUROSTARS)
Nærings-ph.d. (NAERINGSPHD)
Regionale forskningsfond

Sist oppdatert: 29.06.2016
Publisert: 11.10.2013