Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Forskerpool

Forskerpool

Forskerpool er en ordning som kobler bedrifter og deres forskningsbehov med relevante forskere. Nå kan bedrifter med godkjente IKT-prosjekter og reiselivsprosjekter søke.

Forskerpool

Forskerpool er en ordning som kobler bedrifter og deres forskningsbehov med relevante forskere.

Forskningsrådet ønsker å gjøre tilgangen til forskerkompetanse enkel for bedrifter i SkatteFUNN-porteføljen, og å gjøre det enkelt for forskere å knytte bånd til bedrifter. I 2018 er det bedrifter som har IKT- eller reiselivsprosjekter i SkatteFUNN som kan søke om å få benytte kompetanse fra henholdsvis IKT-forskerpoolen eller Reiselivs-forskerpoolen. Se oversikt over forskerne som inngår i forskerpoolene nederst på siden.

Bedrifter med godkjent SkatteFUNN-prosjekt innen sektor reiseliv kan søke her:

https://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/REISEFORSK/1254037802556

Bedrifter med godkjent SkatteFUNN-prosjekt innen  sektor IKT (eller prosjekt i annen sektor med betydelig IKT-komponent) kan søke her: 

https://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/IKTPLUSS/1254037788211/p1173268235938?visAktive=true

Forskerere som kan benyttes:

Forskere i IKT forskerpool

Forskere i Reiseliv forskerpool

Hva kan bedriften få?

  • Forskningsrådet dekker kostnader for inntil 75 IKT-bedrifter og inntil 40 reiselivsbedrifter som kan benytte inntil 50 forsker-timer hver. Forskningsrådets timesats må benyttes.
  • IKT-bedrifter kan benytte IKT-forskerpoolen, mens reiselivsbedrifter kan velge mellom IKT- og Reiseliv-forskerpoolen.
  • Bedriften velger selv fra forskerpoolen hvilken forsker de ønsker å benytte.

Hvem kan søke?

  • Bedrifter som har aktivt SkatteFUNN-prosjekt kan søke. Prosjektet må enten være innenfor IKT-sektoren eller ha et vesentlig element av IKT, eller være i sektor Reiseliv/turisme.
  • Muligheten for å søke om forskerpool finnes inntil 75 IKT-bedrifter og inntil 40 reiselivsbedrifter er godkjent.
  • Bedrifter som ikke har støtte fra SkatteFUNN ennå, men har et egnet FoU-prosjekt å søke om, må søke og få godkjent SkatteFUNN først. Bedriften kan risikere at søknaden ikke er ferdigbehandlet i tide.

Når er søknadsfristen?

  • Utlysningen til forskerpool åpner så snart poolen er klar, og er åpen frem til 75 IKT-bedrifter og 40 reiselivsbedrifter har søkt.

Hvor finner jeg mer informasjon?

  • Har du spørsmål, ta kontakt med SkatteFUNN, se kontaktinformasjon nederst på siden.

 

 

 

Publisert:
19.10.2016