Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Dette skjer med søknaden

Dette skjer med søknaden

Når du trykker på Send inn-knappen, vil du bli bedt om å bekrefte at du ønsker å sende inn søknaden. En automatisk epost om at søknaden er mottatt går ut til søker, bedriftens prosjektansvarlig og daglig leder etter at du har bekreftet. På Mitt nettsted kan du følge med på hvor søknaden er i saksbehandlingsprosessen.

Søknaden blir behandlet i Forskningsrådet v/SkatteFUNN-avdelingen. Saksbehandler godkjenner eller avslår SkatteFUNN-søknaden i henhold til de forsknings- og utviklingsaktivitetene du har beskrevet i prosjektsøknaden. Saksbehandler kan returnere søknaden til deg, dersom han/hun ønsker mer informasjon om prosjektet. Du vil da ha 14 dager til å bearbeide søknaden og sende den inn på nytt. Forespørselen fra saksbehandler kan også komme via epost.

Forskningsrådet sender e-post med kort beskjed om godkjenning eller avslag. Selve vedtaksbrevet blir lagt på Mitt nettsted.

Ved avslag på søknaden

Et avslag i SkatteFUNN kan komme av at prosjektet er mangelfullt eller utydelig beskrevet, eller av at prosjektet dreier seg om aktiviteter som ikke kan støttes. Forskriftens §16-40-2 (3) gir flere detaljer om dette.

Dersom du er uenig i Forskningsrådets vedtak, kan du enten sende inn en ny søknad som belyser prosjektet bedre, eller klage på vedtaket.

Klage på vedtaket

Klageutvalget for SkatteFUNN er oppnevnt av Forskningsrådet, og består av personer som ikke er ansatt i Forskningsrådet.

Du kan klage på Forskningsrådets vedtak om avslag innen 3 uker etter at du har mottat vedtaksbrevet. I en eventuell klage må du benytte skjemaet nederst på denne siden og forklare hva som gjør at du mener vedtaket skal endres og gi utdypende tilleggsinformasjon om prosjektet.

Du kan også klage på forhold knyttet til godkjenningen, for eksempel klassifiseringen av prosjektet, eller eventuelle avgrensninger.

Her kan du laste ned klageskjema for SkatteFUNN DOCX - 19 KB

Det er også mulig å klage på avslag om søknad om godkjenning som FoU-institusjon. Mer om FoU-institusjoner finner du under menypunktet Bruk av FoU-institusjoner.

Skriftlig klage sendes til:
Forskningsrådet v/SkatteFUNN
Postboks 564
1327 Lysaker
 

Publisert:
04.12.2013