Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Bygg og anlegg

Bygg og anlegg

Prosjekter fra bygg- og anleggssektoren handler om nye løsninger i verdikjeden, byggevarer og konstruksjonsløsninger til bygge- og anleggsplassen, nye løsninger for selve byggingen, og tjenester relatert til materialer, prosjektering og produksjon.

Prosjektene skal også finne nye løsninger for maskiner og utstyr som effektiviserer bygge- og anleggsprosessen, og nye løsninger for drift og rehabilitering av bygg og anlegg.

Mange av prosjektene fra sektoren handler om utvikling av byggevarer og valg av materialer, men energi og miljø har blitt et stadig viktigere tema. I det siste har SkatteFUNN støttet flere prosjekter for å bygge passiv- eller lavenergihus. Temaene IKT, og elektronisk utstyr og kommunikasjon rettes ofte mot IT-hjelpemidler for effektiv planlegging og drift av bygg, og mot sensorer og installasjoner for energieffektivisering og kontroll av maskiner og konstruksjoner.

SkatteFUNN - Bygg og anlegg 2015 PDF - 212 KB

Prosjekter fra bygg- og anlegg handler blant annet om konstruksjonsløsninger til bygge- og anleggsplassen. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Andre relevante programmer i Forskningsrådet

Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)
Regionale forskningsfond

Sist oppdatert: 29.06.2016
Publisert: 11.10.2013