Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai.

Forside > Bruk av FoU-institusjoner

Bruk av FoU-institusjoner

Mange bedrifter trenger ekstern bistand for å få gjennomført forsknings- og utviklingsaktiviteter i sitt godkjente SkatteFUNN-prosjekt. Denne bistanden kan man finne i ulike FoU-miljøer, i Norge eller i utlandet.

Dersom din bedrift benytter et FoU-miljø som er en godkjent FoU-institusjon i SkatteFUNN, kan fradragsrammen for bedriftens SkatteFUNN-prosjekt økes fra 25 til 50 millioner kroner pr. år (gjeldende rammer f.o.m. 2017). Frem t.o.m. 2016 var fradragsrammene henholdsvis 20 og 40 millioner kroner.

Betingelsen for å øke fradragsrammen er at dere bruker hele beløpet som overstiger 25 millioner kroner, til å kjøpe FoU-tjenester fra godkjente FoU-institusjoner. Hvis dere utfører forskningen og utviklingen selv, eller kjøper tjenestene fra FoU-miljøer som ikke har blitt godkjent som FoU-institusjoner i SkatteFUNN, kan dere kreve skattefradrag for 25 millioner kroner per år. Hele beløpet fra 1 til 50 millioner kroner, kan også benyttes til kjøp av FoU-tjenester fra godkjent FoU-institusjon.

Det er mulig å kjøpe tjenester fra godkjent FoU-institusjon som er innenfor samme konsern som din egen bedrift. Da vil dere også få økt fradragsrammen til 50 millioner kroner.

OBS, - kun FoU-institusjoner som du finner på SkatteFUNNs godkjentlister, kan lastes inn i søknaden. Se lister lenger ned.

Dersom bedriften kjøper tjenester fra FoU-institusjoner som er godkjent for SkatteFUNN, øker fradragsrammen fra 25 til 50 millioner kroner. (Illustrasjonsfoto: Thomas Keilman /Forskningsrådet)

Hva er en FoU-institusjon?
Forsknings- og utviklingsinstitusjoner (FoU-institusjoner) eller FoU-miljøer, kan være forskerintensive bedrifter, høyskoler, universiteter eller forskningsinstitutter. Kravet for å bli godkjent som en FoU-institusjon er blant annet at bedriften eller institusjonen har som formål å utføre forsknings- og utviklingsarbeid (FoU), og å drive regelmessig vitenskapelig publisering eller systematisk arbeid med åpen teknologi- og kunnskapsspredning.

Dersom du ønsker å kjøpe FoU-tjenester fra et FoU-miljø som ikke er godkjent som FoU-institusjon i SkatteFUNN, kan du søke om å få det godkjent. Du må ha et godkjent SkatteFUNN-prosjekt eller være i gang med en ny SkatteFUNN-søknad for å søke, og du må søke på vegne av FoU-miljøet. De kan ikke søke selv.

En godkjenning av en FoU-institusjon i SkatteFUNN vil gjelde for tre år (fra dato søknaden sendes inn og tre kalenderår i tillegg til godkjenningsåret).. Dersom din bedrift ønsker å kjøpe tjenester fra en godkjent FoU-institusjon i SkatteFUNN, og du ser at godkjenningsperioden vil gå ut før prosjektperioden utløper, må din bedrift søke om å få FoU-institusjonen godkjent på nytt.

Slik søker du

  1. Last ned skjema for godkjenning av FoU-institusjon
  2. Fyll ut den nødvendige informasjonen. Du er selv ansvarlig for at informasjonen i søknaden er korrekt
  3. Send det utfylte søknadsskjemaet til: skattefunn@forskningsradet.no

Definisjon av forskningsinstitusjon finner du i forskrift for SkatteFUNN §16-40-3.

En godkjenning som FoU-institusjon i SkatteFUNN er ikke det samme som godkjenning i Forskningsrådet. Forskningsrådet tar imot egne søknader, med særskilte krav. 

Publisert: 21.08.2013

Prosjekteksempler