Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Petroleum/Olje og gass > Petroleum_Voca_Optilift
Petroleum/Olje og gass

Utvidet værvindu for offshore-løft

OptiLift AS gir reduserte kostnader og økt sikkerhet for mennesker og utstyr på norsk kontinentalsokkel.

OptiLift AS (VOCA) har som satsningsområde å utvikle teknologi og løsninger som forbedrer sikkerheten og effektiviteten ved planlegging og gjennomføring av offshore logistikk- og løfte operasjoner.

Hver dag gjennomføres hundrevis av løfteoperasjoner på norsk kontinentalsokkel. Nordsjøen er et værutsatt område og jevnlig, spesielt på vinteren, blir løfteoperasjoner avbrutt og utsatt over lengre perioder grunnet dårlig vær. Dette forårsaker kostbare forsinkelser og har en serie av negative konsekvenser for driften og logistikkflyten. OptiLift bidrar nå til både å utvide værvinduet betraktelig, og å forbedre sikkerhet for offshore-løfting mellom båter og innretninger.

For å foreta en trygg løfteoperasjon må mange faktorer vurderes og hensyn tas, blant annet vind, bølgehøyde, bevegelser på båten og eventuelt riggen. Signifikant bølgehøyde er per i dag en avgjørende faktor for om et løft kan gjennomføres eller ikke, men bølgehøyden sier lite om fartøyets faktiske bevegelser. Disse kan variere mye avhengig av vindretning, fartøyets utforming og last.

OPTLIFT Motion Reporter kan via berøringsfri teknologi måle sanntidsbevegelsene på supplybåtens dekk kun via en sensor som monteres i bomtuppen på kranen. Tester viser at den faktiske relative hiv-bevegelsen mellom masse-senteret på supplybåt og kranens bom-tupp kan være så mye som 50-70 prosent lavere enn hva tradisjonell vurdering av signifikant bølgehøyde skulle tilsi. Dette betyr i praksis at løftekapasiteten til kranen kan økes betraktelig ved bruk av OptiLift. På den andre siden ser man også i noen tilfeller at bevegelsene på noen deler av dekk kan være større enn signifikant bølgehøyde. Ved bruk av Motion Reporter får man nøyaktig informasjon om de faktiske bevegelsene i sanntid.

For operatørene på norsk kontinentalsokkel betyr dette at man kan redusere kostnadene knyttet til forsinkede løfteoperasjoner betraktelig samtidig som man oppnår økt sikkerhet for mennesker og utstyr.

Illustrasjonen viser hvor store forskjeller det kan være for de faktiske hiv-bevegelsene på uliker deler av dekk for en supplybåt. (Foto: Optilift AS)

Måleprinsippet bak teknologien består av at systemet automatisk og i sanntid lager en full 3D modell av supplybåten kun ved å «se på» båten. Dette gjøres ved hjelp av egenutviklet robot-syn- teknologi, og modellen brukes for å foreta målingene av bevegelsene. Systemet måler relativ rull, pitch og hiv samt full 3D posisjon til fartøyet. Dette gjør det mulig å måle faktisk hiv-bevegelse på ethvert punkt på dekk.

Gjennom utviklingen av teknologien har selskapet samarbeidet tett med BP Norge og Statoil for testing og kvalifisering av teknologien, og fikk i februar 2015 utstedt teknologi-sertifikat av DNV GL.

 

Skrevet av:
OptiLift AS
Publisert: 22.05.2015