Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Bygg og anlegg > Bygg_HuntonFiber
Bygg og anlegg

Trefiber - et miljøvennlig alternativ til mineralull

Hunton Fiber har utviklet ny kunnskap om egnetheten for trefiberbasert isoleringsmateriale.

Bakgrunnen var markedets behov for et mer bruker- og miljøvennlig isoleringsmateriale i bygninger. Byggeisolasjonsmarkedet domineres i dag av mineralull. Støvet fra mineralull kan være irriterende på hud, øyne, luftveier og slimhinner.

Thomas Løkken, teknisk sjef i Hunton Fiber, mener at tre som isolasjon gir mange fordeler med hensyn til fukt, varmelagring og miljø, og minner om at det historisk sett har vært benyttet i århundrer.

- Markedsandelen i Europa på denne isolasjonstypen har vært oppadgående i flere år og ligger langt over hva som selges i Norden i dag, sier han. - Med vår tilgang på skog i Norge, burde det være gode forutsetninger for å kunne tilby produkter basert på kortreist og fornybar råvare.

Hunton Trefiberisolasjon™ produseres i dag av utenlandsk samarbeidspartner men det vurderes om norsk produksjon er mulig. I forkant ønsket man en utredning og dokumentasjon på hvorvidt egnetheten er som i andre europeiske land, gitt klimatiske forskjeller.

Det ble inngått prosjektsamarbeid med SINTEF Byggforsk for utredning og testing på blant annet Mikrobiologi (muggsopp), Bygningsfysiske egenskaper, Miljøegenskaper (LCA analyse) og Brannegenskaper. Resultatene har vært entydig positive. Blant konklusjonene er at bruk av trefiberisolering i bygningskonstruksjon under nordiske klimatiske forhold, vil gi en vesentlig bedre bufring av fuktighet enn ved bruk av mineralull, og redusert risiko for byggskader grunnet fuktighet eller luftlekkasjer.

Arbeidet med å etablere norsk produksjon er igangsatt. Hunton fiber vil benytte gran som materiale for bygningsisolasjon, i form av treull til innblåsing, og plater. Råvaren vil komme fra den delen av skogen som ikke egner seg for vanlige materialer og plank.

Hunton Fiber har hatt prosjekter i SkatteFUNN siden 2005. Dette prosjektet er et godt eksempel på hvordan skog- og treindustrien utvikler nye produkter for byggenæringen.

Hunton Trefiberisolasjon™ (innblåst) har en varmelagringskapasitet som er det dobbelte av vanlig mineralull. (Foto: Hunton Fiber AS)

Skrevet av:
Eva Elisabeth Haugen / Norges forskningsråd
Publisert: 30.06.2015