Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Administrasjon > Administrasjon_Stix UtviklingAS
Administrasjon

Treffsikkert varslingssystem

Stix Reach benytter kart, talemelding og sosiale medier ved varsling av kriser og andre hendelser.

Stix Utvikling AS har utviklet et kartbasert service- og beredskapsvarslingssystem for krisehendelser, Stix Reach. Systemet kan nå frem til mottakergrupper basert på geografisk definerte områder, og kan i tillegg prioritere varsling til enkeltgrupper med særskilte behov, innenfor det avgrensede området.

Ifølge daglig leder i Stix Utvikling AS, Christopher Rasch-Olsen Raa, har norske beredskapsenheter hittil hatt få valg når man skulle etablere system for utsending av kritiske varsler til befolkningen. Det har også vært behov for løsninger som smidig kan binde sammen tredjeparts systemer for økt "intelligens", og dermed bedre beslutningsgrunnlaget i forbindelse med varsling. Løsningen Stix Reach fungerer som fullverdig løsning for varsling og beredskap, i tillegg til å være sømløst integrert mot DSB-CIM som er det offentliges grunnløsning for beredskapsarbeid.

Stix har tidligere utviklet en databaseløsning som inneholder store mengder demografiske data. Ved å tilpasse og koble denne til den eksisterende DSB-CIM-løsningen, vil varslingen fungere på denne måten:

En hendelse blir posisjonert på et kart og situasjonen spesifisert – for eksempel brudd i strømforsyningen. Systemet vil automatisk identifisere alle berørte og sende ut varsel i prioritert rekkefølge – i form av talemelding, SMS, på Facebook og Twitter. Systemet overvåker leveransestatus for både tekst- og talemeldinger som har blitt sendt ut. Ansvarlig for utsendelsen får automatisk beskjed ved mislykkede leveranser, eller leveranser der mottaker har sendt svar tilbake med spørsmål, alternativt at de har varslet behov for assistanse.

Systemet er bygget opp slik at det er enkelt å koble til tredjeparts løsninger bestående av for eksempel sensornettverk for å få automatiske varslinger basert på hendelser registrert i sanntid, eller systemer av annen karakter, for eksempel personalforvaltning. Dette gir bedre underlag når man skal gjennomføre varsling, samt eliminerer manuelle steg som frem til nå har vært sterkt kostnadsdrivende.

- Stix Reach er modulbasert, og vil gi store besparelser i den offentlige forvaltningen, sier Rasch-Olsen Raa. Løsningen vil gi norske beredskapsenheter et brukervennlig, driftssikkert, tilgjengelig og fleksibelt varslingssystem basert på kart. (Artikkelen fortsetter under bildet.)

Stix Reach bidrar til et bedre beslutningsgrunnlag i forbindelse med varsling. (Foto: Stix Utvikling AS)

Utfordringer
Ifølge Rasch-Olsen Raa har de største utfordringene i utviklingsarbeidet vært å få oversikt over alle de kritiske punktene i en situasjon der varsling og beredskap kommer inn i bildet - og basert på det – å få laget en løsning som ikke bare er et nytt alternativ i dette markedet, men som også er konstruert slik at den øker handlekraften til det offentlige i en krisesituasjon, samt bidrar til ressursbesparelser ved at manuelt arbeid reduseres til et minimum.

- I tillegg har det vært formidable utfordringer av teknisk karakter både knyttet til ytelse og pålitelighet, to ekstremt viktige faktorer innenfor beredskap, utdyper han.

Ivaretakelse av personvern
- Med noen få unntak behandler vi ikke sensitive personopplysninger, men støtter oss derimot på offentlig tilgjengelig informasjon om innbyggeres og bedrifters adresser og telefonnummer, sier Rasch-Olsen Raa. - I tillegg har systemet rutiner for automatisk sletting av informasjon knyttet mot privatpersoner etter en viss tid. All data vi oppbevarer ligger lagret på systemer innenfor Norge, og kun autoriserte personer med databehandleravtale har tilgang til administrasjon av de underliggende systemene. Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er en fast del av arbeidet med sikkerheten til systemet både på teknisk og forvaltningsnivå, forklarer han.

Prosjektet har gått over tre år. Utviklingsarbeidet har vært gjennomført blant annet sammen med kompetansemiljøer knyttet til meldingsbasert varsling, utvikling av talesyntese og integrasjon av Stix Utviklings database inn i DSB-CIM.

Fire kommuner har signert avtale om levering av systemet så langt, og om kort tid kommer avgjørelser fra ytterligere seks kommuner. Stix Utvikling er i tillegg med i flere anbudsprosesser som skal avsluttes i september.

Skrevet av:
Eva Elisabeth Haugen / Forskningsrådet
Publisert: 13.08.2015