Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Metall > Metall_FarsundAluminiumCasting
Metall

Støpemetoder som gir lavere vekt

Benteler Automotive Farsund har utviklet løsninger for å lage lettere bildeler.

Markedet deres er bilindustrien som kontinuerlig er på jakt etter nye tekniske løsninger som gjør bilene lettere og dermed reduserer både energiforbruk, miljøforurensning og produksjons- og levetidskostnader. I prosjektet er alternative fremstillingsmetoder for tynnvegget støpegods i aluminium forsøkt utviklet.

– Prosjektets overordnede idé har vært å etablere et aktivt samarbeid med aktuelle FoU-miljøer for å finne fram til nye innovative og vektreduserende støpemetoder for bildeler med høye kvalitetskrav, forteller dr.ing Jan Ove Løland i Benteler Automotive Farsund AS (tidligere Farsund Aluminium Casting AS).

Bedriften leverer sikkerhetskritiske aluminiumsdeler til Daimler, Jaguar LandRover, BMW, Porsche, Ferrari og andre biler vi forbinder med høy prisklasse.

I tillegg har bedriften vært opptatt av å skape nye støpelegeringer med bedre mekaniske og slitasjebestandige egenskaper. Dette for å kunne øke egne markedsandeler og finne fram til nye markeder for aluminium støpegods.

Benteler Automotive Farsund har jobbet tett med SINTEF Materialer og kjemi for å løse disse oppgavene.  I tillegg har leverandører av Flux-midler og lignende, vært nyttige bidragsytere.

Det er gjennomført teststøping både i laboratorium hos SINTEF og pilottesting i egen bedrift.  Benteler Automotive Farsund har også utført oppdrag for kunde med tanke på mulig bruk av denne metoden i fremtiden. 

– SkatteFUNN har sikret fremdriften i prosjektet ved at bedriften har kunnet opprettholde en egen FoU-avdeling med en fast ansatt i full stilling, sier Løland.

Benteler Automotive Farsund AS (tidligere Farsund Aluminium Casting AS) leverer sikkerhetskritiske aluminiumsdeler til Porsche og andre biler vi forbinder med høy prisklasse. (Foto: Benteler Automotive Farsund AS)

Skrevet av:
Lena Viola Rossevik / Norges forskningsråd
Publisert: 01.07.2015