Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Marin og sjømat > Marin og sjømat Botngaard
Marin og sjømat

Sikker og effektiv avlusing av oppdrettslaks

Botngaard har utviklet ny kunnskap om avlusing i lukket merd.

Fra 01.01.2011 ble det i luseforskriften innført påbud om lukket avlusing for å sikre at fisken oppnår terapeutisk dose i hele medisinens virketid. Bransjen iverksatte derfor en rekke forsknings- og utviklingsaktiviteter relatert til bruk av helduk i behandlingsprosessen.

Botngaards hovedmål var å utvikle teknologi og prosedyrer for effektiv og sikker avlusing av oppdrettslaks ved hjelp av helduk i stor merd.

Design er viktig i produktutviklingen. Forbrukerne ønsker gryteklar tørrfisk. Her starter produksjonen. (Foto: Botngaard AS)

En av utfordringene var å beregne grenseverdiene for strømhastighet veid opp mot dukens tåleevne. En rekke modelltester ble gjennomført i SINTEFs flumetank i Hirtshals. Volum og belastninger på flyteringer og fortøyning ble testet ut fra forskjellige utsettsstrategier kombinert med varierende strømhastigheter.

Prosjektet har resultert i forbedringer på en rekke områder: Mer kunnskap om grenseverdier på strømhastighet ved avlusing, mer kunnskap om betydning av riktig volum i forhold til resistensutvikling, nødvendigheten av å tilpasse volum til biomasse ved bruk av H2O2 i merd, bedre metoder for lukking av duken, flere bruksmuligheter for duk innenfor havbruk og lignende.

Bedrift: Botngaard AS (etabl. 2009)
SkatteFUNN-godkjenning: 2010-2012
Problemstillinger: Oppnå ny kunnskap om avlusing i lukket merd – blant annet merdens tåleevne overfor strømstyrke og –hastighet.
Annen offentlig støtte: Innovasjon Norge (Marint verdiskapingsprogram)

 

Skrevet av:
Eva Elisabeth Haugen
Publisert: 05.07.2013