Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Helse > Helse_LGH
Helse

Safer Births

Laerdal Global Health (LGH) har utviklet fire innovative løsninger som gjør helsearbeidere bedre rustet til å takle fødsler i situasjoner hvor ressursene er knappe.

Globalt er dødeligheten blant barn under 5 år svært høy, mer enn 40 prosent dør innen de første 28 dagene av et barns liv. Dette er ofte som en konsekvens av fødselskomplikasjoner. Nyere studier antyder at de fleste dødsfallene hos nyfødte kunne vært unngått med rimelig og enkelt utstyr sammen med enkle treningsprogram.

Forsknings- og utviklingsprosjektet Safer Births ble satt i gang for å se på muligheten til å senke spedbarnsdødelighet i lavressurssettinger. Prosjektet var et samarbeid mellom tanzanianske, norske og internasjonale forskningsinstitusjoner og LGH. Totalt 13 partnere deltok i prosjektet og store deler av forskningsaktiviteten skjedde i Tanzania.

Bedre trening og bedre utstyr bidrar til tryggere fødsler og økt overlevelse.

SkatteFUNN-delen av prosjektet handlet om å utvikle og evaluere en rekke nye produkter og treningsmetoder for å gjøre det enklere å diagnostisere og behandle nyfødte som trenger ekstra hjelp. I løpet av prosjektperioden utviklet og lanserte selskapet fire innovative løsninger:

1)      Laerdal Fetal Heart Rate Monitor (Moyo) festes på mors mage og registrerer fosterets hjertefrekvens mye raskere og over et større areal på magen enn den håndholdte versjonen.

2)      Laerdal Resuscitation Monitor finner hurtig hjertefrekvensen hos den nyfødte ved hjelp av tørr-elektroder og måler ventilasjoner gjennom flow-sensorer som er installert mellom masken og baggen på ventilasjons-utstyret.

3)      Upright Resuscitator har mer ergonomisk design og består av færre deler enn standard Laerdal Resuscitator. Tester har vist at nyfødte får mer luft med Upright sammenlignet med standard bag.

4)      Laerdal Newborn Ventilation Trainer er tilkoblet iPad og internett, slik at instruktørene kan administrere hvem som trener og se hvor dyktige de er.

Laerdal Resuscitation Monitor finner hurtig hjertefrekvensen hos den nyfødte ved hjelp av tørr-elektroder og måler ventilasjoner gjennom flow-sensorer som er installert mellom masken og baggen på ventilasjons-utstyret. (Foto: Laerdal Global Health AS)

Utviklingen av produktene i prosjektet handlet i stor grad om å sette sammen kjent teknologi på nye måter, men for å utvikle produktene riktig, trengte selskapet å gjøre studier på fosterlyd, hensiktsmessige obstetriske inngrep, stabilisering av nyfødte og maskeventilering. Forskningen har ført til ny innsikt i hvordan hjertet og lungene til nyfødte utvikler seg etter fødsel. I tillegg har de i prosjektet studert helsearbeidernes behov og adferd, og funnet ut hvilke muligheter og begrensninger som finnes for implementering av nytt utstyr og opplæring.

Samfinansiering: I tillegg til SkatteFUNN fikk prosjektet støtte fra GLOBVAC, Forskningsrådets program for Global helse- og vaksinasjonsforskning.

Skrevet av:
Martine Svanevik - Forskningsrådet
Publisert: 17.08.2017