Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Kraft og energi > Kraft og Energi ZEG
Kraft og energi

Renere og mer effektiv energiproduksjon

ZEG Power AS vil forbedre produksjon av hydrogen og elektrisitet.

ZEG-teknologi er det eneste kjente konseptet som kan produsere hydrogen og elektrisitet til en lavere kostnad enn dagens teknologi, selv med CO2 fangst. Konseptet består av en høytemperatur brenselscelle koblet sammen med en reaktor slik at man ved bruk av hydrokarboner som energikilde, får ut elektrisitet, ren hydrogen og ren CO2.

IFE og CMR Prototech har over flere år samarbeidet om utvikling av ny teknologi for produksjon av elektrisitet og hydrogen. Sammen har de opprettet selskapet ZEG Power AS, som skal utvikle teknologi for levering av elektrisitet, ren hydrogen og ren CO2. Prosjektarbeidet har de gjennomført i samarbeid med CMR Prototech og Institutt for energiteknikk (IFE). 

Hovedmålet med prosjektarbeidet til ZEG Power AS har vært å utvikle ZEG400, selskapets første prototyp på industriell skala. Bildet viser selskapets 50 kW demoanlegg i Akershus EnergiPark. (Foto: ZEG Power AS)

Et moderne gasskraftverk uten CO2 rensing har en virkningsgrad på omtrent 60 prosent. Det vil si at kraftverket klarer å konvertere 60 prosent av den totale energimengden i gassen til elektrisk energi. Dersom en renser avgassen for CO2 med dagens tilgjengelige teknologi, reduseres virkningsgraden til under 55 prosent. Gjennom sitt SkatteFUNN-prosjekt ville ZEG Power AS vise at ZEG-teknologien kan øke denne virkningsgraden til over 80 prosent, uten utslipp av CO2.

Den største utfordringen i utviklingsarbeidet var å få de enkelte teknologielementene til å fungere sammen i et system. Derfor ble hovedmålet med prosjektarbeidet til ZEG Power AS å utvikle ZEG400, en industriell prototype for samtidig produksjon av 200kW elektrisitet og 200kW hydrogen basert på ZEG®, med full integrasjon av brenselceller og reaktorenheter.

Gjennom prosjektet og bygging av et 50kW demonstrasjonsanlegg basert på biogass viste ZEG Power AS at ZEG-teknologien kan anvendes på alle typer flytende og gassformige hydrokarboner, i tillegg til faste brenselstyper som kull, biomasse og avfall. Teknologien kan i tillegg brukes både i store, sentraliserte anlegg og i mindre, desentraliserte anlegg. Ettersom det ikke foregår forbrenning i prosessen, genererer det heller ikke NOX eller partikkelutslipp.

Med den unike kombinasjonen av disse elementene, vil ZEG-teknologien kunne muliggjøre produksjon av hydrogen og elektrisitet med en virkningsgrad på over 80 prosent, og til en betydelig lavere kostnad enn med konvensjonell teknologi.

Nå vil selskapet videreutvikle teknologien mot industriell skala.

 

Skrevet av:
Martine Helene Svanevik / Forskningsrådet
Publisert: 31.01.2014