Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Maritim > Maritim_Fjellstrand AS
Maritim

Passasjerfergen Ampere kjører på batteri

Skipsverftet Fjellstrand AS har vært sentral i utviklingsarbeidet.

Fjellstrand AS har utviklet ladearrangementet, inkludert en landbasert ladestasjon, til verdens største batteridrevne ferge. Fergen er tildelt både Næringslivets klimapris 2014 og samme år kåret til "Ship of the year".

Maritimt Forum skriver at fergen er bygget for lavt energiforbruk, noe som er viktig for å kunne drifte fergen kun på batterier. På korte fergestrekninger er batteridrift ideelt som fremdriftssystem. Dessuten er fergen bygget i aluminium, med katamaran-skrog. Både skrog, materialer og systemer er optimalisert for at fergen skal være utslippsfri.

Rolls-Royce har bidratt i utviklingen av den innovative fergen, med tilpassede Azipull thrustere og rådgivning innen skrogdesign og hydrodynamikk basert på avanserte analyser. Batteriteknologien og de elektriske systemene er levert av Siemens.

Fergen, som har fått navnet Ampere, har allerede blitt tildelt Nærlingslivets klimapris 2014. Prisen er et samarbeid mellom ZERO, NHO og NTNU, og skal oppfordre til klimavennlig innovasjon og nyskaping. Fergen er også kåret til "Ship of the year 2014" av bladet Skipsrevyen.

Edmund Tolo, salgs- og markedsdirektør ved Fjellstrand AS, sier til maritime.no at de nå håper at denne anerkjennelsen innebærer at de får lage flere ferger av denne typen. De har investert mye i ny teknologi, og for at investeringene skal lønne seg, må de lage flere fartøy.

Fergen trafikkerer nå på E39-sambandet over Sognefjorden og har kapasitet til å frakte 120 biler og 360 passasjerer. Og dette gjør den helt uten motorstøy!

Fjellstrand fikk innvilget SkatteFUNN-støtte for utvikling av lavutslipps transportløsninger for ferge og passasjerbåter, der utviklingen av et komplett ladearrangement har vært en sentral del av prosjektet.

Verdens første batteridrevne ferge er bygget for lavt energiforbruk, og frakter biler og passasjerer på E39-sambandet over Sognefjorden - helt uten motorstøy! (Foto: Fjellstrand AS)

Skrevet av:
Lena Viola Rossevik / Norges forskningsråd
Publisert: 06.07.2015