Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Bygg og anlegg > Transport_TunnelAirSystems
Bygg og anlegg

Nytt ventilasjons-konsept gir tryggere tunneler

Røyk trekkes ut av tunnelen i en lukket kanal.

Horten-bedriften Tunnel Air Systems AS utvikler et nytt og forbedret system og fremgangsmåte for uttrekking av røyk fra veitunneler. Konseptet vil medføre langt tryggere forhold for de som ferdes gjennom tunnelene.

- Røykutvikling ved branner i kjøretøy i lengre veitunneler utgjør en stor fare for liv og helse. Med dagens ventilasjonssystemer vil røyken fra brannen fylle tunnelrommet og kunne påføre store personskader, og gjøre det vanskelig for bilister å ta seg ut av tunnelen, og for redningsmannskaper å komme inn uten røykdykkerutstyr.

Dette sier gründer og oppfinner Rune Storrøsæter, som står bak den nyskapende idéen.

– Vårt nye ventilasjonskonsept vil sørge for at brannrøyken hurtig trekkes inn i et lukket kanalsystem, og sluses ut av tunnelen. Det vil begrense skadeomfanget, og sikten og fremkommeligheten vil være bedre enn om røyken skulle fylle tunnelen, forklarer han.

Kanalen monteres oppe langs tunneltaket og består av moduler på ca. 6-10 meter. Ventilvifter plasseres i utløpene av tunnelen. Ved røykutvikling aktiveres sensorer, som gir signal til utløsningsmekanismer som sørger for frakopling av den kanalmodulen som befinner seg nærmest røykkilden. Modulen foldes ned og til siden, og trekker røyk opp og inn i kanalen.

Systemet er foreløpig beregnet til å fungere i tunneler på inntil 3 kilometers lengde og skal håndtere så vel ordinær driftsventilasjon som brannventilasjon. Løsningen er egnet for både ettermontering i eksisterende tunneler, og i nye tunneler. Norsk patent er innvilget.

Utviklingsarbeidet gjennomføres i samarbeid med SP Fire & Research AS, som arbeider med analyser og modelleringer.  Modelleringsarbeidet innebærer beregninger knyttet til ulike tunnelprofiler, varierende lengde på tunnelene, plassering av brannkilde, dimensjonering av kanaler og lignende.

Tunnel Air Systems AS ble etablert i 2015 for å utvikle og eie ventilasjonskonseptet. Offentlig støtte til prosjektet er foreløpig kun gitt fra SkatteFUNN, men det er søkt etablererstøtte fra Innovasjon Norge.

Potensiell kunde er Statens Vegvesen, som har vurdert konseptet og synes det er spennende. SP Fire & Research er i fortløpende dialog, og en avgjørelse er forventet en gang i september.

Statens Vegvesen har omfattende planer for å bedre sikkerheten i 200 veitunneler i perioden 2015 til 2019.

Brann i veitunneler kan få katastrofale følger. (Illustrasjonsfoto.)

Skrevet av:
Eva Elisabeth Haugen / Forskningsrådet
Publisert: 15.07.2016