Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Helse > Helse_Multiguide
Helse

Nytt håp for hodepine-pasienter

Multiguides operasjonsinstrument skaper optimisme hos både lege og pasient.

Tusenvis av nordmenn lider av hyppig hodepine. Klasehodepine, også kalt selvmordshodepine, er den verste typen hodepine på grunn av de nådeløse smertene den gir. Forsøk med et nyutviklet operasjonsinstrument har gitt positive resultater.

Dagens behandling av pasienter med hyppig hodepine består hovedsakelig av medikamentell behandling, hvor effekten har store individuelle forskjeller og mange ikke har effekt av behandlingen. Nyere studier har vist at ved å hemme en nervestruktur (ganglion) i hodet med en nervegift, for eksempel Botox, kan smertene avta eller i beste fall forsvinne.

MultiGuide-prosjektet startet ved at kirurg Daniel Fossum Bratbak ønsket å utvikle et nytt operasjonsinstrument med tilhørende behandlingsmetode som gjør det mulig å hemme en nervestruktur som ligger dypt inni skallen, med en nervehemmer. Dette har blitt realisert av et team bestående av personer fra St.Olavs Hospital, NTNU og NTNU Technology Transfer.

Det er gjennomført en sikkerhets-studie på 10 klasehodepine-pasienter som viste lovende resultater det vil si at pasientene har blitt kvitt hodepinen i flere måneder, opp til ett år. Resultatene er så positive at søknad om gjennomføring av kliniske studier på et større antall pasienter nå er til vurdering hos Regional Etisk Komite og Helsedirektoratet.   

Prosjektet har fått støtte fra Forskningsrådet, både gjennom SkatteFUNN og FORNY.

Studier har vist at ved å hemme en nervestruktur (ganglion) i hodet med en nervegift, for eksempel Botox, kan hodesmertene avta eller i beste fall forsvinne. (Foto: Geir Mogen)

Skrevet av:
Eva Elisabeth Haugen / Forskningsrådet
Publisert: 19.05.2015