Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Annet > Annet_Naffen
Annet

NAFFEN lærer barn om trafikksikkerhet

NAF har utviklet en boks spekket med trafikksikkerhets-informasjon og aktiviteter.

Løven NAFFEN er barnas nye trafikkhelt og sammen med hans venner i NAFdal skal de lære norske barn om trafikksikkerhet. Norges Automobilforbund (NAF) har fått SkatteFUNN-støtte til prosjektet og etterspørselen tyder på at de har lyktes.
 

Gått grundig til verks

- Våre medlemmers største frykt er at barna deres skal bli skadd i trafikken, og de etterspurte et tilbud for barn. Derfor valgte vi å utvikle et opplegg for de yngste barna, sier prosjektansvarlig Geir Mortensen. - Forskning fra Transportøkonomisk Institutt viser at trafikkopplæring for barn under 7 år gir en sporbar atferdseffekt. For barn over 7 år påvirkes kun holdninger og kunnskap. Dette prosjektet er også en viktig brikke i NAFs arbeid med trafikksikkerhet.

Trafikk er et viktig tema i de fleste barnehager, og det finnes mange måter å inkludere opplæringen i barnehagehverdagen på. Noen velger ved å ha en tema-uke i året, andre har en fast dag i uken hvor trafikk er i fokus. Hva skulle til for at NAFs boks skulle passe for barnehageansatte med så ulike arbeidsmåter? NAFFEN er en populær gjest i barnehagen. (Foto: NAF)

NAF utviklet 10 prototyper i tett samarbeid med et utvalg barnehager, og testet ut de ulike boksene i barnehagene. Prosjektet fikk tilbakemeldinger og observerte.

– Barnehagepedagoger ga tilbakemeldinger på at de trengte "konkreter" å jobbe med. Altså et fysisk objekt. Vi utviklet hånddukker av NAFFEN og den bøllete vennen hans, apekatten Arne. Barna ga tilbakemeldinger på at noen av historiene var litt lange og med noen vanskelige ord, det ga verdifull innsikt for at det endelige produktet skulle treffe målgruppen. Slik jobbet vi og kom til slutt frem til den ene prototypen vi ville sette i produksjon, sier Mortensen.

- Det vi endte opp med var et opplegg for trafikksikkerhet som er lett tilgjengelig. De voksne i barnehagen trenger ikke gå på kurs hos oss for å ta boksen i bruk. Innholdet kan brukes både til å gå i dybden på trafikk som tema eller til å gjøre kortvarige aktiviteter som å lese historier, spille trafikk-lotto eller gjøre tegneoppgaver. Boksens innhold kan brukes uansett hva slags form barnehagen har valgt for trafikkopplæring, det er ikke web-basert, men laget for å fenge barna og vekke nysgjerrighet og lek – og skape læring, forteller Mortensen.
 

NAFFEN gjør suksess

Etter en lang og systematisk arbeidsprosess er løven og apekatten nå tatt i bruk i mange norske barnehager. NAF har levert ut ca. 2500 trafikkbokser til storbarnsavdelinger.

-SkatteFUNN-midlene har vært svært viktige for å kunne igangsette prosjektet og for å kunne øke ressursene etter hvert som vi så hvilke resultater det ga. Vi er langt på vei med å nå ambisjonen om at 1 av 5 barnehager skal ta i bruk opplegget innen 3 år etter prosjektslutt. Allerede 3 måneder etter prosjektet er to tredjedeler av målet oppnådd, og vi ser potensialet for å overgå målet i løpet av 2015, sier prosjektleder.

Boksen er gratis, målgruppen er barn i alderen 3-6 år. Finn ut mer på: www.naffen.no og www.facebook.com/NAFFENsunivers

Publisert: 14.08.2015