Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Transport > Transport Triona
Transport

Mobil-appen HentMEG:

Med HentMEG kan du enkelt samkjøre med andre, og sparer både penger og miljøet.

Triona AS har utviklet en prototyp for et samkjøringssystem, en samkjøringsAPP - HentMEG - for mobiltelefon. Her kan man velge om man vil reise som passasjer eller være sjåfør, og om man vil reise umiddelbart, eller spesifisere reiser frem i tid. Nytt er det at privatbil og taxi inngår som en del av det kollektive transporttilbudet. I systemet kan passasjerene dermed velge å kjøre kollektivt med privatbil, taxi, buss eller bane.

Triona AS har sammen med Statens vegvesen utviklet en mobilAPP for spontan, kollektiv samkjøring.

Foto: hentmeg.no (Foto: hentmeg.no) Foto: hentmeg.no (Foto: hentmeg.no)   

I dag er det gjennomsnittlig 1.15 mennesker i hver bil på vei til og fra jobb. Med samkjøring er det mulig å redusere antallet biler på norske veier. Dette medfører mindre forurensing og bedre trafikkflyt. HentMEG for mobil tilbyr en miljøvennlig og effektiv måte å reise på. Den krever ingen installasjon, og trenger bare at mobilen har tilgang til internett. Samkjøringsprosjektet testes ut i Bergen av Statens vegvesen, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune.

Problemstillingene i SkatteFUNN-prosjektet har vært knyttet til brukervennlighet og koordinering av buss, bane, privatbil og taxi som valgalternativer for samkjøring. Utvikling av programvare som kunne brukes på alle leverandørers mobiltelefoner var også en utfordring som krevde ny kunnskap.

 

HentMEG for mobil tilbyr en miljøvennlig og effektiv måte å reise på.

Prototypen har vakt stor nasjonal og internasjonal interesse, og Triona videreutvikler nå systemet til en offentlig samkjøringsplattform (OSP) sammen med Statens vegvesen.

Bedrift: Triona AS (etabl. 1997)
SkatteFUNN-godkjenning: 2010-2012
Problemstillinger: Samkjøringssystem - brukervennlighet og koordinering av valgalternativer for samkjøring.
Annen offentlig støtte: Innovasjon Norge (OFU-prosjekt)

Publisert: 05.07.2013