Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Petroleum/Olje og gass > Petroleum_Fuglesangs Subsea AS
Petroleum/Olje og gass

Minimalt miljøavtrykk i undervannsvirksomhet

Fuglesangs Subseas nye Omnirise subsea-pumper sparer både penger og miljøet.

Den nye generasjonen undervannspumper eliminerer en rekke hittil uunnværlige støttefunksjoner som opptar plass på rigg eller flytende produksjonsenhet. Pumpene vil kun trenge strømforsyning og kommunikasjonslinje, og kan også opereres direkte fra land.

Nyvinninger
Fuglesangs Subsea har gjennomført omfattende FoU-arbeid fra 2013 og arbeider med å utvikle fullskala versjon av avansert koblingsteknologi som muliggjør fjerning av konvensjonelle støttefunksjoner som frekvensomformer og barrieresystem, fra plattformdekket.

Følgende nyvinninger er klare eller under utvikling:

* En permanent-magnetkobling til pumpen, med lagre som blir smurt av sjøvann. Magnetkoblingen gjør det unødvendig med ekstern tilførsel av barriere-væske til smøring og avkjøling. Den medfører også null-utslipp av uønsket væske inni pumpesystemet og ut i sjøen.

* Hydromag, et komplett driversystem, skal integreres i undervannspumpen. Systemet består av motor, koblingssystem, kontroll-, kjøle og smøresystem. Lagrene i pumpen smøres av vann eller det medium som pumpes. Det er derfor unødvendig med ekstern tilførsel av olje eller vann til smøring.

Driversystemet består i hovedsak av permanent-magnetkoblingen samt en hydrodynamisk kobling som regulerer pumpens hastighet og rotasjonskraft. Eksternt hastighetsreguleringssystem (VSD) er derfor unødvendig. Hovedfordelen med magnetkoblingen er økt pålitelighet, da man fjerner behovet for mekaniske tetninger, som er ansvarlig for mer enn 70 prosent av pumpehavari. Det å hente, reparere og installere en subseapumpe kan koste opp til flere ganger prisen på pumpen.

Hydromag er et standardisert system, slik at mesteparten av løsningen kan gjenbrukes og kunden trenger kun enkelte tilpasninger på pumpehydraulikk og systemnivå for å få et komplett pumpe- eller kompressorsystem. Dagens løsning består av skreddersøm til hvert enkelt prosjekt, noe som har medført komplekse og kostbare pumper som er vanskelige å gjenbruke i nye prosjekter.

FoU-utfordringer
Utfordringene i FoU-arbeidet har blant annet vært krevende analyser innen termodynamikk, fluiddynamikk og rotodynamikk. De nye pumpene skal tåle et eksternt trykk opp mot 300 bar på 3000 meters dyp, samt brønntrykk på 345 bar, og utfordringene her er knyttet til materialvalg og designkrav for å motstå korrosjon og hydrogen-indusert spennings-problematikk.

Betydelig effekt både økonomisk og miljømessig
Med Fuglesangs Subseas nye pumpesystem blir utstyr på flere hundre tonn overflødig, og arealbehovet på plattformene reduseres med flere hundre kvadratmeter.  Også energibehovet reduseres, da funksjoner som tidligere har vært over vann, kan flyttes til havbunnen, og behovet for kunstig trykkøkning reduseres. I tillegg reduseres CO2-utslippet både ved at mindre utstyr må produseres og vedlikeholdes, så vel som at det blir mindre behov for supply-skip og helikoptertransport ut til plattformer.

Det nye undersjøiske pumpekonseptet medvirker til en betydelig reduksjon av offshorebransjens fysiske "fotavtrykk" og skaper følgende vinn-vinn-situasjon: Operatørene opplever store økonomiske innsparinger, og belastningen på miljøet blir mindre.

Støtte fra Forskningsrådet
SkatteFUNN har støttet Fuglesangs Subseas FoU-arbeid siden 2013, og programmet DEMO 2000 har bevilget forskningsmidler for perioden 2017-2019.

I tillegg har SkatteFUNN nylig mottatt søknad om støtte til utvikling av en fullskala-versjon av en Omnirise subsea-pumpe beregnet på væske (enfase).

"Omnirise" Well Booster er utviklet hovedsakelig for subsea kjemikalieinjeksjon og testet til 300 bars omgivelsestrykk. Den er en del av Omnirise-familien med pumper beregnet på permanent installasjon på havbunnen. I likhet med andre Omnirise-pumper har den ikke barrieresystem og kan leveres med subsea elektrisk hastighetsregulering. (Foto: Fuglesangs Subsea AS.)

Ingressbilde: "Mudrise" subsea pumpesystem muliggjør mer effektiv og sikker offshore-boring. Finnes i to versjoner og er i drift i flere deler av verden. Foto: Fuglesangs Subsea AS.

 

 

Skrevet av:
Eva Elisabeth Haugen / Forskningsrådet
Publisert: 14.09.2017