Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Bygg og anlegg > Bygg og anlegg SGW
Bygg og anlegg

Miljøforbedring i sementindustrien

Kalsinert leire kan bidra til et langt lavere CO2-utslipp i sement-produksjonen.

Portland sement (OPC) utgjør i dag bindemiddelet i betong, mur og puss, som er de viktigste byggematerialene internasjonalt. Ved produksjon av OPC-klinker, som innebærer oppvarming av kalkstein opp til ca. 1500 grader, frigis imidlertid store mengder CO2 fra kalksteinen og brennstoffene.

Saint-Gobain Weber (SGW) har funnet at ved bruk av opp til 50 % kalsinert leire i stedet for OPC-klinker ved produksjon av sement, vil det totale CO2-utslippet knyttet til produksjonsprosessen kunne bli betydelig redusert sammenlignet med utslipp fra tradisjonell sementproduksjon.

SGW har i samarbeid med Sintef og NTNU utviklet, testet og dokumentert kalsinerte leirer (CC) i flere land. CC blir produsert ved oppvarming av vanlige leirer til en temperatur som er langt lavere enn den sementovnene har (hvor kalkstein til OPC blir brent til klinker). Kalsinering av leire frigjør ikke CO2, men i denne prosessen frigjør leirmineralene kjemisk bundet vann, blir aktivert og vil kunne reagere med portlandsementen som en del av det sementbaserte bindemiddelet.

Kalsinert leire kan erstatte opptil 50 % av OPC-innholdet i et bindemiddel og opprettholde eller forbedre flere av de mekaniske egenskapene, og samtidig redusere CO2-utslippet for sement-baserte produkter.

Det har vært fokus på bruk av CC i egne pre-mix betongprodukter med spesiell effekt på flis-lim, hvor CC forbedrer viktige egenskaper som tøyelighet og lim-effekt. CC gir også betydelig høyere trykkfasthet for betong og mørtel og bidrar til en tettere porestruktur, som gir tettere og mer bestandige produkter.

Bedrift: Saint-Gobain Weber Byggevarer AS (etablert 1995)
SkatteFUNN-godkjenning: 2003 - 2013
Problemstillinger: Bidra til lavere CO2-utslipp i sementproduksjonen – utvikle miljøvennlige leirebaserte bindemidler.

 

Skrevet av:
Publisert: 05.07.2013