Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Administrasjon > Administrasjon_Mercell
Administrasjon

Mercell bidrar til økt e-handel på tvers av landegrensene

Mercells programvare er tilrettelagt for nye EU-standarder.

Mercell Holding AS er totalleverandør både for innkjøpere som ønsker å publisere
anbud, og leverandører som har behov for informasjon om utlyste anbud. De har
utviklet et helelektronisk konkurransegjennomføringsverktøy tilpasset regelverk og marked i Europa.

Offentlige anbudsprosesser over landegrenser
EU ønsker å gjøre det enklere for bedrifter å være med i offentlige anbudsprosesser på tvers av landegrensene, og har blant annet utviklet en fellesstandard for elektroniske anbudsprosesser. Mercell har tilrettelagt sin programvare for denne nye EU-standarden.

En av utfordringene var å finne en hensiktsmessig måte å kombinere den nye EU-standarden med løsninger som fungerte godt i det norske markedet. Dette ble gjort ved å sammenligne EUs krav mot de kravene Mercells egne løsninger allerede dekket, og standardisere disse før de deretter ble utviklet, testet og implementert i Portalen.

Nasjonal løsning med internasjonal vri
Ulike europeiske og nasjonale signaturløsninger ble identifisert og tilpasset
verktøyet slik at det ble mulig å signere tilbud og kontrakter elektronisk i henhold
til europeiske og nasjonale krav til elektronisk signatur. Resultatet er økt fleksibilitet og handel på tvers av landegrensene, og enklere og raskere gjennomføring av internasjonale anbudsprosesser.

I tillegg til å tilby et helelektronisk verktøy som følger EU-standarder, har Mercell
arbeidet for systemtilpassing av nasjonale særegenheter innen offentlige anskaffelser. Målet er å dekke både innkjøpere i de respektive land, og tilbydere.
Prosjektene har tilsammen tilført markedet et helhetlig verktøy for konkurranseutsetting som dekker kravene i offentlig sektor.

Mercell tilbyr et helelektronisk verktøy som følger EU-standarder. (Foto: Mercell AS)
 

Skrevet av:
Eva Elisabeth Haugen / Forskningsrådet
Publisert: 09.05.2014