Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Marin og sjømat > Marin og sjømat_Stingray
Marin og sjømat

Med lus i siktet

Stingray Marine Solutions AS har utviklet et laservåpen mot lakselus.

Flight DY0608 stryker lavt over Austevoll, der laksemerdene danner sirlige ringer i blinkende vann. Bergen glitrer som bare Bergen kan, og i Akvariet står pingviner på geledd og viser frem en perlerad av solvarme, hvite skjortebryst. Dette er rammen rundt Stingray Marine Solutions offisielle lansering av Stingray (stikkende stråle) Optisk avlusing, som skal ta opp kampen mot luseplagen i fiskeoppdrettsnæringen.

Bærekraftig avlusingsmetode
Optisk avlusing (avlusing med laser) er en skånsom og bærekraftig metode som ikke krever menneskelig håndtering av fisken. Fisken får svømme rundt i sine "naturlige" omgivelser og blir kontinuerlig avluset. Fisken blir ikke stresset og på denne måten kan man også forebygge påslag av lus. De voksne hunnlusene blir siktet på og skutt først. Metoden minsker, eller eliminerer helt, bruk av kjemikalier i vannet eller medisinering av oppdrettsfisken. 

Fem lange år
Gründer Esben Beck fra Beck Engineering fikk i 2009 idéen om å skyte lakselus med laserstråler, og startet prosjekteringen i begynnelsen av 2010. Rundt regnet 65 000 arbeidstimer og 45 millioner kroner senere er Stingray klare for det store oppdrettsmarkedet. 

Beck er høyst sannsynlig den aller første i verden som har kommet på idéen om optisk avlusing, og også har utviklet den. Han var raskt ute med å sikre seg patent på teknologien, som nå er beskyttet i 20 år fremover på verdensbasis.

- Denne dagen har vi ventet på i fem lange år, sier John Arne Breivik, daglig leder i Beck Engineering AS og Stingray Marine Solutions AS, som har ført prosjektet frem til dagens lansering.

Han viser stolt frem staben, - 15 entusiastiske og dedikerte medarbeidere med variert bakgrunn og erfaring. De har en imponerende formidlingsevne - til glede for oss oppmøtte, der vi beveger oss omtrent som en fiskestim rundt den oppmonterte luselaseren. Laseren blir inngående forklart og demonstrert av engasjerte Stingray-ansatte.

Treffsikkert våpen
Det optiske kameraet, laseren og alt annet nødvendig utstyr er montert inn i en vanntett sylinderformet enhet som har bare runde former. Denne formen skal forhindre at noe i merdene blir skadet. Kameraet og laseren har 1 meters rekkevidde. Lusene dør når de blir truffet av laserstrålen, men fisken får ingen skader. Kameraet er programmert til å identifisere kjente fasonger eller omriss av lus i ulike utviklingsstadier, som mål for laserstrålene. Til og med silhuetten av lus som sitter oppå fiskeryggen blir gjenkjent. Øyet til fisken er derimot forhåndsdefinert som et ikke-mål. Laserenheten kan beveges i alle retninger i vannet, og kan også rotere rundt sin egen akse. Den beveger seg dit fiskestimene er til enhver tid.

Laks med markert lusepåslag. (Foto: Stingray.no)

FoU-utfordringer
- De største faglige utfordringene så langt har vært å utvikle bildeteknologi og gjenkjenning som aldri har vært benyttet før i verden, forteller Breivik. Vi startet med utvikling av egen programvare fra absolutt ingenting til dagens styringssystemer, hvor det gjøres opp mot 15 milliarder operasjoner/kalkulasjoner i sekundet. Når det gjelder fiskehelse, så viste tidlige forsøk at fisken ikke påvirkes av laserstrålene. De beveger seg uanfektet slik de ellers ville gjort.

Priser og nominasjoner
Prosjektet Stingray Optisk avlusing mottok i 2013 en rekke hedersbevisninger:

  1. Beck Engineering vant i 2013 DNBs Innovasjonspris region Oslo, og kom på andreplass i den nasjonale finalen.
  2. Stingray var nominert som en av tre kandidater til å motta prisen Årets gründer i forbindelse med Innovasjon Norges Signalkonferanse våren 2013, og kom på delt andreplass.
  3. Beck Engineering ble med Optisk avlusing kåret til vinner av Innovasjonsprisen 2013 på Aqua Nor.

Merd ved Salmar/ACEs anlegg utenfor Frøya. Bøyer som holder laserenhetene synes i vannskorpen. (Foto: Stingray.no)

Et typisk SkatteFUNN-prosjekt
Svein Hallbjørn Steien er veterinær, rådgiver og saksbehandler i Forskningsrådet. Steien arbeidet tidligere i Innovasjon Norge, og sier at Esben Beck i Beck Engineering i 2010 kontaktet ham med idéen om å bruke laser mot lakselus. – Jeg mente idéen var svært god, men ba ham innhente mer faglig ekspertise, blant annet knyttet til fiskehelse, sier han. Dette ble gjort, og prosjektet kom på bena. De siste årene har Steien fulgt opp prosjektet som saksbehandler i SkatteFUNN.

- Svært mange SkatteFUNN-prosjekter dreier seg om å anvende kjent kunnskap på en ny måte eller på andre områder. For å få støtte fra SkatteFUNN er det imidlertid et krav at det er knyttet forsknings- og/eller utviklingsarbeid til prosjektgjennomføringen, som middel til å nå målet om å anvende eksisterende kunnskap på en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess, forklarer han. 

Stingray-prosjektet er et typisk SkatteFUNN-prosjekt; det er basert på kjent laserteknologi, som her benyttes på nye måter. Den store innovasjonen er å anvende teknologien i sjøvann, og å ha lakselus i kamerasiktet.

- Stingray har vært flinke til å benytte de beste fagpersonene/forskerne de til enhver tid har hatt behov for (epidemiologi/statistikk). Prosjektet vil være meget nyttig for havbruksnæringen som i disse tider virkelig trenger alternativer til medikamentell avlusing, mener Steien.

Finansiering
- Store oppdrettsaktører som Salmar, Lerøy Seafood Group og Marine Harvest har investert i prosjektet og vært med oss hele veien, sier Breivik.  Disse har prøvd ut laserteknologien i sine anlegg det siste året, og er fortsatt krevende kunder av oss når vi nå går over til et kommersielt tilgjengelig produkt.

Sulefisk har imidlertid kommet lengst i sin anvendelse. De har etablert full dekning med to luselasere i hver merd, hvor all fisk nå kontinuerlig blir avluset.

Laserne styres fra Stingrays kontrollsenter i Oslo. Sluttbrukerne sørger selv for elektrisitet til laserenheten, og jevnlig rengjøring av den.                                 

Offentlig støtte
Stingray har også mottatt noe offentlige støtte. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) bidro og delfinansierte tester for "proof of concept" i den innledende fasen da laser mot lakselus mest var en idé. Innovasjon Norge ga støtte til den påfølgende fasen med en Industriell forsknings- og utviklingskontrakt (IFU), for bygging av testenheter i sjøen. SkatteFUNN har gitt støtte gjennom hele prosjektperioden, også i den siste fasen hvor testing foregikk ute i merdene, med totalt ca. 2,25 millioner kroner i form av skattefradrag.

Til tross for en betydelig privat finansiering, anser Breivik den offentlige støtten som et betydningsfullt økonomisk bidrag til prosjektgjennomføringen.

- Det gir dessuten et signal til de private investorene om at vi benytter relevante offentlige ordninger, noe som blir sett på som både tillitvekkende og som et kvalitetsstempel, sier han.

Om SkatteFUNN har han følgende å si:
- I tillegg den økonomiske gevinsten, har støtteordningen rent faglig gitt en god motivasjon til å strukturere prosjektet tilstrekkelig til at det kan forklares enkelt, samt redegjøres for på en god måte, og dette er uvurderlig i ethvert prosjekt. I tillegg har vi erfart selve søknadsskrivingen som både disiplinerende, lærerik og ukomplisert. Vi har også opplevd at det er god brukerstøtte hos Forskningsrådet og at vi får den hjelpen vi etterspør.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond: - Dette kan være et utrolig fremskritt.
- Vi har fulgt utviklingen med interesse, og hvis det nå viser seg at Stingray har klart å utvikle en løsning som også i kommersielle store merder dreper lakselus på levende laks uten at fisken må håndteres, er det et utrolig fremskritt. Dette uttaler fagsjef i FHF, Kjell Maroni. 

Han legger imidlertid til at det fremdeles gjenstår å få driftserfaring fra nok lokaliteter med ulike miljøforhold før man kan vite om metoden helt kan erstatte bruk av medikamenter.

- Null kjønnsmodne hunnlus uten bruk av medikamentell behandling er den krevende målsettingen det må jobbes mot, og i den utviklingen kan Stingray bli en svært viktig brikke hvis teknologien holder det som loves, sier han.

Nye tjenester under utvikling
Stingray regner seg for så vidt i mål med FoU-delen av utstyret til sitt laserprosjekt, men hviler ikke på laurbærene.

- Vi mener nå at vi har kommet frem til en god hardware plattform (utstyrsteknologi), men trenger å utvikle nye tjenester og applikasjoner for denne plattformen. Det betyr med andre ord at vi har et omfattende FoU-arbeid foran oss blant annet når det gjelder Stingray Lusetelling, for at oppdretter skal kunne sitte innendørs og telle lus på høyoppløselige bilder, i stedet for å måtte dra ut til merdene i kulde og blåst. I tillegg har vi gjort et forprosjekt på Stingray Biomassemåling, hvor vi trenger å dedikere et eget team til kommende FoU-arbeid. Dette settes nå i gang, samtidig som vi kommersialiserer og videreutvikler Stingray Optisk avlusing, avslutter Breivik. 

To glade nøkkelpersoner på lanseringen av Stingray Optisk avlusing 14. oktober. Daglig leder i Beck Engineering AS og Stingray Marine Solutions AS, John Arne Breivik (t.v.), og gründer Esben Beck. (Foto: Stingray.no/Mark Cabot)

Skrevet av:
Eva Elisabeth Haugen / Forskningsrådet
Publisert: 16.10.2014