Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Marin og sjømat > MarinOgSjømat_Aga Halibut
Marin og sjømat

Med anlegg for å lykkes med kveiteoppdrett

Firmaet Aga Halibut satser på oppdrett av kveite. Kan lukket anlegg være løsningen?

Med et nytt, lukket oppdrettsanlegg håper de å knekke noen koder som gjør kveiteoppdrett miljøvennlig og lønnsomt. Pilotprosjektet skal gå over tre år og gjøres i samarbeid med forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Til et lukket oppdrettsanlegg i Bømlo kommer kveiteyngel av høy kvalitet fra Canada, hvor de vokser i store vannkar som ligger på sjøen. Her lever fisken i kaldt, rent og oksygenrikt vann. Havvann fra varierende dybde, avhengig av temperatur og årstid, pumpes inn i anlegget og gir vannet rett temperatur. Fôr-rester, feces og døde fisk samles opp daglig og gir fisken et godt miljø å bo i samt at utslipp til sjø blir minimalt. Animasjonsbilde av anlegget sett ovenfra (Modell: Aga Halibut)

Det har vært forsøk med kveiteoppdrett i Norge i mange tiår, men det har til nå ikke vært mulig å oppnå lønnsom drift. Det er mange grunner til det; kveita er en dypvannsfisk som er følsom for lave og høye temperaturer, fiskens yngel er skjørt og kveita vokser langsomt.

Aga Halibut har prøvd seg frem og jobbet med problemstillinger for kveiteoppdrett i over ti år. I sitt siste SkatteFUNN-prosjekt har de fått støtte til effektiv og forutsigbar produksjon av kveite på under en kilo. Firmaets eiere tenker langsiktig og har tro på at utfordringene for kveiteoppdrett lar seg løse.

Det har også fiskeriminister Elisabeth Aspaker som inspiserte pilotanlegget i juni 2015.

– Det virker som en enklere måte å drive på der de har mer kontroll på fisken, sier Aspaker til Sysla. – Ved å få den opp i kar, kan de overvåke på en helt annen måte enn det som er gjort tidligere i dype merder der de var avhengig av dykkere for å overvåke. Kveiten er en art som vi har store forventninger til.

Publisert: 14.08.2015