Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Bygg og anlegg > Bygg-anlegg_Catenda
Bygg og anlegg

Liten bedrift tenker stort

Norske Catenda løser verdensomspennende informasjonsfloker.

Oslo-bedriften Catenda har bare 9 ansatte, men arbeider med et gigantprosjekt som tør være interessant for selveste Google å se nærmere på.

Catendas forretningsidé er å selge internett-tjenesten bimsync, et verktøy som forenkler og forbedrer implementering, kvalitetssikring og analyser av bygningsinformasjonsmodeller (BIM) for bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE-næringen).

I den internasjonale byggebransjen fins det en flora av informasjonsmodeller, standarder og produktinformasjon som er lagret i tusenvis av ulike databaser verden over, uten innbyrdes kontakt.

Catenda har som mål å tilby bransjen et system som gir en enkel tilgang til alle databasene, og har vært med på å utvikle en dataordbok som hjelpemiddel for dette. En infrastruktur for å bruke ordboken har de egenhendig utviklet. Dataordboken skal oversettes til de aller fleste språk.

Google
Infrastrukturen for bruk av dataordboken er bygget på Googles løsninger, og det er tenkelig at de vil ønske et fremtidig samarbeid med Catenda om søkbarhet knyttet til innholdet i databasene.
- Vi er ikke helt sikre på hvilke planer Google har for dette, men de tar jo mål av seg til å være en formidler av all informasjon i verden, og dette er en informasjonsmasse som vi vil tro de er interessert i, sier daglig leder i Catenda, Håvard Bell.

Norske Catenda løser verdensomspennende informasjonsfloker. (Foto: Catenda AS)

Flere utfordringer
Mange utfordringer gjenstår etter at grunnmuren (dataordboken) nå er på plass, og Catenda er i gang med å utvikle ny kunnskap for å kunne gå løs på følgende oppgaver:

- Videreutvikle bimsync for å sikre robust 2-veis informasjonskobling til eksterne kilder.

- Realisere ytterligere funksjonalitet for visualisering, datafangst og analyse i bimsync.

- Tilrettelegge bimsync for bred byggeplass-anvendelse ved at samhandlingen mot bygningsinformasjonsmodellene kan foregå på de mest benyttede brukerflater.

- Når disse oppgavene er løst, vil vi ha et system der all relevant informasjon er knyttet opp til ett enkelt objekt i BIMene, sier Bell. Han forklarer at det per i dag kan være standardkrav fra ulike forskrifter og instanser som er i konflikt med hverandre, uten at dette oppdages før det er alt for sent. bimsync gir raskt aktører i byggeprosessen full oversikt over hvilke krav som gjelder for det aktuelle objektet.

SkatteFUNN-støtte
Utviklingsarbeidet har i flere år vært støttet av SkatteFUNN, og vil fortsatt bli det.
I tillegg har Catenda støtte fra Innovasjon Norge.

- Den økonomiske støtten gjør at vi i det hele tatt er i stand til å drive dette utviklingsarbeidet fremover, sier Bell.

Les mer om Catenda og deres prosjekt i tu.no.

Bedrift: Catenda AS (etablert 2009)
SkatteFUNN-støtte: 2010 - 2016
Problemstillinger: Utvikle system som gir aktører i byggebransjen full oversikt over hvilke krav som gjelder for et aktuelt objekt
Annen offentlig støtte: Innovasjon Norge

 

Publisert: 22.11.2013