Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse

I forbindelse med omlegging av nettsidene til Forskningsrådet, vil det ikke være mulig å opprette nye søknader i perioden 5. april til 15. mai. Allerede opprettede søknader kan likevel sendes inn i den aktuelle perioden og Mitt nettsted fungerer ellers som normalt. Hvis din bedrift planlegger å sende inn en søknad i løpet av april/begynnelsen av mai, må du derfor opprette denne før 5. april.

Forside > Prosjekteksempler > Skog og tre > Skog og tre Alfa Tre
Skog og tre

Lettere, enklere og mer miljøvennlige konstruksjoner

Med tre fremfor betong og stål oppnår man stor miljømessig gevinst.

Alfa Tre ønsker å benytte treprodukter som erstatning for betong og stål i bygninger. Målet for prosjektet var å automatisere produksjon av treelementene hulldekke i tre og gitterbjelker. Utfordringene var blant annet å utvikle IT-verktøy for konstruksjonen og å utvikle eget kostnadseffektivt produksjonsutstyr.

Prosjektet fremhever trematerialer som et foretrukket materiale fremfor betong og stål. Trematerialer har lavere vekt, noe som gjør byggeprosessen både enklere og billigere. I tillegg kan byggingen foregå raskere og til alle årstider når bygget er tett og tørt, og det minimerer avfall på byggeplassen.

Bruk av tre fører til en vesentlig forenklet byggeprosess, ved at VVS og elektroinstallasjoner kan utføres uten nedforinger av etasjeskiller og taket. Foto: Alfa Tre AS (Foto: Alfa Tre AS)

Resultatet er en mer effektiv byggeprosess som følge av automatisering av hulldekkeproduksjonen. Denne har hittil foregått manuelt.

Alfa Tre har hatt Sintef Byggforsk og Norske Takstolprodusenters Forening som samarbeidspartnere i prosjektet.

Ifølge bedriften har SkatteFUNN vært en viktig pådriver i å gjennomføre prosjektet etter planene, og en viktig økonomisk motivasjonsfaktor i hele organisasjonen for å starte opp nye utviklingsprosjekter.

Video om husbygging med hulldekke i tre – gitterbjelker (YouTube)

Bedrift: Alfa Tre AS (etablert 1998)
SkatteFUNN-godkjenning: 2011 - 2012
Problemstillinger: Automatisere produksjonen av gitterbjelker og hulldekke i tre – utvikle nødvendig IT-verktøy.
Annen offentlig støtte:

 

Publisert: 05.07.2013